واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A + B + G


واکسن کشته نیوکاسل+گامبورو+سندرم کاهش تولید تخم مرغ

  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • FATRO
  • - بسته بندی :
  • فلاکن 500 میلی لیتری 1000 دوزی

مشخصات محصول

خصوصیات واکسن:

واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A + B + G

این واکسن از آنتی‌ژن‌های بسیار ایمنی‌زای نیوکاسل، برونشیت عفونی، گامبورو و سندرم کاهش تولید تخم‌مرغ ماکیان تهیه شده است.‌

کشت‌های ویروسی بیماری‌های فوق‌الذکر به شکل مناسبی غیرفعال گردیده و در‌ ادجوانت روغنی قرار گرفته‌اند تا  اثرات ایمونوژنیک این آنتی‌ژن‌ها تشدید شده و در مدت طولانی‌تری اثر خود را حفظ نمایند.‌

علیه بیماری های:

نیوکاسل – گامبورو – سندرم کاهش تولید تخم مرغ

ترکیب واکسن:

یک دوز از واکسن شامل :‌

ویروس غیرفعال نیوکاسل / حداقل 5050 PD

ویروس غیرفعال برونشیت عفونی‌ / حداقل 50 107.5 EID

آدنو ویروس غیرفعال سندرم کاهش تولید تخم مرغ / حداقل ‌1000 HAU

ویروس غیرفعال گامبورو / حداقل50 TCID  106.5

 

موارد مصرف:

واکسیناسیون مرغ‌های مادر علیه نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم کاهش تولید تخم مرغ )76 (EDS و گامبورو. در طی هفته‌های اول زندگی، جوجه‌های به دست آمده از گله‌های مادری که واکسن OLVAC A+B+G دریافت نموده‌اند، از طریق آنتی‌بادی مادری در برابر گامبورو محافظت خواهند شد.‌

تجویز و دوز مصرفی:

مقدار نیم سی‌سی به صورت زیرپوستی در پشت ناحیه گردن تزریق شود.‌

واکسیناسیون باید در پرندگان قبل از ورود به مرحله تخمگذاری (در طی هفته‌های 16 الی 18 زندگی) و متعاقباً پس از دریافت واکسن‌های زنده نیوکاسل، برونشیت و گامبورو در دوره پرورش صورت پذیرد.‌

توجه:

قبل از استفاده از واکسن، درجه حرارت آن را به درجه اتاق برسانید.‌

قبل از استفاده از واکسن، فلاکن را خوب تکان دهید.‌

شرایط نگهداری واکسن:

در درجه حرارت ما بین 2 تا 8 سلسیوس نگهداری شود (درجه حرارت یخچال.)

از فریز کردن واکسن خودداری نمایید.‌

ماندگاری:

24 ماه

تولید کننده:

شرکت فاترو – ایتالیا