آسپیرینا سی رویان® | ®Aspirina C Rooyan


آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه آلومینیومی 5/0، 1، 5 کیلوگرمی و ظروف پلا‌ستیکی 1 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

آسپیرینا سی رویان | Aspirina C Rooyan

هر کیلوگرم آسپیرینا سی‌ رویان حاوی:
آسپیرین (استیل سالیسیک اسید) 250 گرم
ویتامین C 20 گرم

مقدار و موارد مصرف:

طیور: در‌ موارد بروز بیماری های عفونی نظیر CRD، کلی با سیلوز، کریزا، گامبورو، برونشیت، نیوکاسل، آنفلوانزا و سایر عفونت های تنفسی و نیز برای کنترل تب و بی‌اشتهایی و در موارد بروز آسیت در گله و در هنگام استرس‌های مختلف از جمله استرس گرمایی، جابجایی و واکسیناسیون به میزان یک کیلوگرم در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور توصیه می‌شود.

زمان پرهیز از مصرف:

48 ساعت قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم با چشم و مخاطات جلوگیری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30 – 15 درجه سلسیوس، در جای خشک و در ظروف دربسته نگهداری شود.