آسپیرینا سی رویان | Aspirina C Rooyan


آسپیرین + ویتامین سی | Aspirin + vitamin C

آسپیرینا سی رویان | Aspirina C Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت 1 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

آسپیرینا سی رویان | Aspirina C Rooyan

هر کیلوگرم آسپیرینا سی‌ رویان حاوی:
آسپیرین 250 گرم
ویتامین C 20 گرم

مقدار و موارد مصرف:

طیور : در‌ موارد بروز بیماری های عفونی نظیر CRD، کلی باسیلوز، کریزا ، گامبورو ، برونشیت ، نیوکاسل ، آنفلوانزا و سایر عفونت های تنفسی و نیز برای کنترل تب و بی‌اشتهایی و در موارد بروز آسیت در گله و در هنگام استرس‌های مختلف از جمله استرس گرمایی، جابجایی و واکسیناسیون به میزان یک کیلوگرم در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی طیور توصیه می‌شود.

زمان پرهیز از مصرف:

48 ساعت قبل از کشتار مصرف آسپیرینا سی رویان | Aspirina C Rooyan قطع شود.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم با چشم و مخاطات جلوگیری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و در ظروف دربسته نگهداری شود.