آسپیریناسُل® – ®Aspirinasol


سالیسیلات سدیم - Sodium salicylate

آسپیریناسُل® - ®Aspirinasol
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی اتیلنی 100، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ویدیو معرفی محصول:

ترکیب:

هرلیتر از محلول خوراکی آسپیریناسُل® – ®Aspirinasol حاوی 486 گرم سالیسیلات سدیم خالص می‌باشد. ‌‌

مکانیسم اثر:

سالیسیلات سدیم یک ضدالتهاب غیراستروئیدی بوده و دارای اثرضدالتهاب، ضددرد و ضدتب می‌باشد. آسپیریناسُل® – ®Aspirinasol با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز موجب کاهش تولید پیش نیاز پروستاگلاندین‌ها می‌شود.‌‌

جذب آسپیریناسُل® – ®Aspirinasol سریع و کامل است و دارای متابولیسم کبدی و دفع کلیوی (به صورت کونژوگه یا تغییرنیافته 13%) می‌باشد. نیمه عمر دارو در مقادیر کم و یا با یک بار مصرف 3-2 ساعت و با مقادیر زیاد 18-5 ساعت می باشد.‌

موارد مصرف:

سالیسیلات سدیم برای درمان درد خفیف تامتوسط، تب و استئوآرتریت استفاده می‌شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

طیور:‌

به عنوان ضد درد و ضدتب: 20 میلی لیتر از دارو برای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده طیور (حدود 500 میلی لیتر برای هر 1000 لیترآب آشامیدنی) یک یا دو بار در روز برای کنترل پروستاگلاندین‌ها (اثر ضدالتهابی دربیماری های عفونی 115 تا 120 میلی لیترازدارو برای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده) (حدود 3 لیتر از دارو برای هر 1000 لیتر آب آشامیدنی) یکباردرروز

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.‌

تداخل دارویی:

ندارد.‌

موارد احتیاط:

دورازدسترس کودکان نگهداری شود.‌‌

شرایط نگهداری:

درجای خشک، زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.‌‌

نگهداری دارو به مدت طولانی و در دمای کمتر از 4 درجه سلسیوس منجر به افت کیفیت دارو می شود. ‌‌