آ، د3، ای،سی رویان® | ®AD3EC Rooyan


آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آ، د3، ای،سی رویان | AD3EC Rooyan

هر لیتر از محلول خوراکی آ د 3 ای سی رویان حاوی :
ویتامین A 50،000،000 واحد بین المللی
ویتامین D3 10،000،000 واحد بین المللی
ویتامین E 10 گرم
ویتامین C 100 گرم

موارد مصرف:

ویتامین های A ،D3 ، E از گروه ویتامین های محلول در چربی می باشند که نقش بسیار مهمی در حفاظت و نگهداری و افزایش سطح ایمنی و مقاومت بدن طیور ایفا می کنند و ویتامین C از گروه ویتامین های محلول در آب مقاومت بدن را در مواجهه با استرس ها بالا‌ می برد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور : به نسبت یک در هزار در آب آشامیدنی برای 3 تا 5 روز

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.