وبینار تخصصی بررسی، تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل (ثبت نام رایگان)

در این وبینار تخصصی به موارد زیر اشاره می گردد:

1- تفکیک عوارض واکنش های پس از واکسن و بیماری نیوکاسل

2- اهمیت دوره انکوباسیون در تشخیص بالینی نیوکاسل

3- تشخیص قطعی بیماری نیوکاسل

4- روش های کارآمد واکسیناسیون در مناطق با ریسک بالای درگیری

5- ضدعفونی و قرنطینه عملی در فارما

ثبت نام