گناسیل | Gonasyl


گنادورلین | Gonadorelin

گناسیل | Gonasyl
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

گناسیل | Gonasyl

50 میکرو گرم گنادورلین در هر میلی لیتر

موارد مصرف:

درمان کیست های فولیکولا‌ر تخمدانی و افزایش میزان باروری پس از تلقیح مصنوعی در گاو

موارد منع مصرف

گناسیل | Gonasyl در حیوانات آبستن استفاده نشود.

مقدار و نحوه مصرف:

درمان کیست های فولیکولا‌ر تخمدانی: 100 تا 150 میکرگرم (معادل 2 تا 3 میلی لیتر)، با تزریق داخل عضلا‌نی.

در موارد لا‌زم می توان درمان را 1 یا 2 هفته بعد تکرار کرد.

افزایش میزان باروزی پس از تلقیح مصنوعی: 100 میکروگرم (معادل 2 میلی لیتر)، با تزریق داخل عضلا‌نی.

تجویز گناسیل | Gonasyl باید همزمان با تلقیح مصنوعی انجام شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 1  روز

شیر: ندارد

شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.

ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال

28 روز

تولیدکننده

شرکت سیوا – اسپانیا