کوری وک 3 | CORI-VAC


واکسن کشته روغنی علیه کوریزای عفونی طیور

کوری وک 3 | CORI-VAC
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • FATRO
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 250 میلی لیتری (500 دوزی) ، ویال‌های 500 میلی لیتری (1000 دوزی)

مشخصات محصول

مشخصات:

کوری وک 3 | CORI-VAC از سویه‌های شدیداً محرک ایمنی متعلق به سروتیپ‌های ‌B,A‌ و C‌ باکتری هموفیلوس پاراگالیناروم به شکل غیرفعال شده با فرمالین تهیه می‌شود.‌

کشت‌های باکتری‌ در روغن مینرال سبک به صورت امولسیون در آمده تا شدت و طول ایمنی‌زایی را افزایش دهند.‌

ترکیب:

هر دوز واکسن (0.5 سی سی) حاوی
هموفیلوس پاراگالیناروم غیرفعال سروتیپ A CFU  3×109
هموفیلوس پاراگالیناروم غیرفعال سروتیپ B CFU  3×109
هموفیلوس پاراگالیناروم غیرفعال سروتیپ C CFU  3×109

موارد مصرف:

پیشگیری از بیماری کوریزای عفونی طیور

میزان و روش مصرف:

ایمنی مناسبی پس از تزریق اولین واکسن در بدن پرنده ایجاد می‌شود، با این حال متعاقب واکسن دوم ایمنی قوی‌تر و با دوام‌ طولانی‌تر در پرنده ایجاد خواهد شد.‌

واکسن باید به میزان 0.5 میلی‌لیتر در عضله سینه پولت تخمگذار یا مرغ‌های مادر در زمان پرورش تزریق گردد.‌

اولین واکسیناسیون در سن 6 تا 8 هفتگی و بوستر آن 4 هفته قبل از شروع تخمگذاری توصیه می‌شود.‌

نکته:

قبل از انجام تزریق، ویال واکسن را در خارج از یخچال قرار داده تا به درجه حرارت معمولی اتاق برسد.

قبل از استفاده، ویال واکسن‌ها را کاملاً تکان دهید.

بعد از اولین استفاده، محتویات ویال باید طی 24 ساعت مورد مصرف قرار گیرد.‌

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

عمر قفسه‌ای:

24‌ ماه

تولید کننده:

بخش بیولوژیکال شرکت فاترو ایتالیا