کوبا جکت® | ®Cobaject


فسفر + ویتامین ب 12 | Phosphorus 10% + Vitamin B12

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول حاوی:

آلفاهیدروکسی بنزیل فسفونیک اسید سدیم (منبع فسفر) 125 میلی گرم
سیانوکوبالامین (ویتامین B12‌‌) 0.05 میلی گرم

مکانیسم اثر:

آلفاهیدروکسی بنزیل فسفونیک اسید بعد از تزریق به خوبی جذب و در بدن منتشر می شود و با توجه به نقش متابولیسمی که فسفر بر روی اعمال حیاتی به ویژه انتقال انرژی بیولوژیک از طریقATP  ‌دارد موجب افزایش انرژی قابل دسترس و در نتیجه بهبود و کارایی مناسب متابولیسمی دام می شود. ویتامین B12 موجود در این دارو به دلیل نقشی که ویتامین B12  ‌برای تبدیل ریبونوکلئوتیدها به دزاکسی نوکلئوتیدها دارد یک ماده اساسی برای بلوغ هسته و تقسیم سلولی محسوب می شود.

از سوی دیگر ویتامین B12 ‌‌از عوامل اصلی تشکیل دهنده گلبول های قرمز محسوب شده و در جلوگیری و درمان آنمی ها موثر است. همچنین مواد تشکیل دهنده این دارو در تولید و انتقال گروه متیل و شرکت در واکنش های متیلاسیون در متابولیسم چربی ها در کبد نیز تاثیرگذار است و بر همین اساس موجب تحریک و تنظیم متابولیسم پایه می شود.

موارد مصرف:

– اختلالات حاد و مزمن متابولیسمی‌ ‌

– بهبود سریع و کوتاه شدن دوره نقاهت‌ ‌

– درمان حمایتی، درمان تکمیلی کزاز، فلجی و ضعف‌ ‌

– اختلالات رشد و تغذیه در حیوان جوان و کوچک‌ ‌‌

– کمک به افزایش رشد و افزایش تولید و حفظ سلامتی و پایداری بارداری ‌

– درمان کمکی بیماری های انگلی و درمان حمایتی در زمان مصرف‌ ‌آنتی بیوتیک ها در بیماری های عفونی‌ ‌‌

– درمان کم خونی ها بویژه در هنگام بروز آلودگی های انگلی ‌سگ و گربه است.‌

 

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق این دارو به صورت زیرجلدی، داخل عضلانی و داخل وریدی به شرح زیر است:

سگ: 1 تا 5 میلی لیتر‌‌ ‌

‌گربه: 1 تا 3 میلی لیتر‌‌ ‌

‌در موارد مزمن هر 2 روز یکبار به مدت 10 تا 20 روز مصرف شود.

تداخل دارویی:

این دارو با سایر داروهای دیگر تداخل خاصی ندارد.

موارد احتیاط:

مصرف این دارو در حیواناتی که به هر کدام از ترکیبات دارویی موجود در آن حساس باشند با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.