کمبومکس رویان® | ®Combomax Rooyan


اریترومایسین + سولفامتوکسازول + تری متوپریم | Erythromycin + Sulfamethoxazole + Trimethoprim

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بطری های 100، 200، 250، 500 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر حاوی:

اریترومایسین 100 گرم
سولفامتوکسازول 100 گرم
تریمتوپریم‌‌ 20 گرم

مکانیسم اثر:

این محصول با بهره بردن از اثر سینرژیستی سه آنتی بیوتیک در ساختار خود؛ ترکیبی فوق العاده قوی برای درمان عفونت های ناشی از فعالیت بیش از یک باکتری که با توجه به محیط زیست آبزیان بسیار مرسوم است به شمار می رود.

آنتی بیوتیک اریترومایسین ماکرولید بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء ریبوزوم 50s ‌‌‌از سنتز پروتئین باکتری ها جلوگیری کرده و دارای اثر باکتریواستاتیک است ولی در غلظت های بالا باکتریسید نیز است. متعاقب تجویز خوراکی از راه دستگاه گوارش جذب شده و سریعاً در کلیه بافت ها، حفرات و مایعات بدن انتشار می یابد. فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین با افزایش pH فزونی یافته و در 8‌ pH= ‌بیشترین فعالیت را از خود نشان می دهد. دارو عمدتاً از طریق صفرا و تا حدودی ادرار دفع می شود.

سولفامتوکسازول و به طورکلی سولفونامیدها ترکیبات سنتتیکی هستند که به عنوان ترکیبات ضدمیکروب موردشناسایی قرار گرفته اند. اغلب باکتری‌ها قادر به سنتز اسیدفولیک بوده و باید خود آن را سنتز کنند. از سوی دیگر اکثر سلول‌های جانوری قابلیت سنتز این ویتامین را نداشته و باید آن را از طریق غذا به دست آورند. سولفونامیدها به دلیل شباهت ساختمانی با پارا آمینوبنزوئیک اسید، با این ماده در سنتز اسیدفولیک به رقابت پرداخته و تمایل بالاتری برای اتصال به گیرنده از خود نشان می دهند. سولفونامیدها در مراحل اولیه سنتز اسیدفولیک را مهار می کنند که این عمل اثرات مهمی به همراه دارد که شامل عدم تولید هسته اولیه پورین و تیمیدین است.

سولفونامیدها به تنهایی خاصیت باکتریواستاتیک دارند اما در ترکیب با تری متوپریم خاصیت باکتریسیدال پیدا می‌کنند.

ترکیبات دی آمینوپیریمیدین مانند تری متوپریم که شناخته شده‌ترین ترکیب این گروه است با مهار آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز از تشکیل تتراهیدروفولات که نوع فعال اسید فولیک است جلوگیری می کنند. ترکیب این دو سبب افزایش اثر و کاهش سمیت‌ دارو می شود چرا که در یک مسیر متابولیکی و در دو نقطه متفاوت اثر کرده و باعث مرگ باکتری می‌شوند. اثر سینرژیستی با استفاده همزمان از این دو ترکیب ضدمیکروبی به دست می‌آید که سبب کاهش دوز مصرفی شده و از اثرات جانبی سولفونامید کاسته می‌شود.

موارد مصرف:

ماهی و میگو:

درمان و پیشگیری از عفونت های ناشی از باکتری های ویبریو، آئروموناس و سودوموناس شامل سپتی سمی ها، عفونت های روده ای و گاستریت در آبزیان

درمان نکروز کبدی؛ پوسیدگی باله ها و تورم آبششی

درمان خونریزی های پتشی در آبشش، پوست و لوله گوارش آبزی

مقدار و نحوه مصرف:

ماهی انگشت قد: 50 میلی لیتر به ازای هر تن توده زنده‌

لارو میگو (8-3 گرم): 40-50 میلی لیتر به ازای هر تن توده زنده‌

ماهی بالای 50 گرم: 30-40 میلی لیتر به ازای هر تن توده زنده

قزل آلای رنگین کمان:  به ازای هر 5-3 تن توده زنده بسته به نظر دامپزشک تا ا لیتر مصرف شود.

مقادیر فوق بطور متوالی و به مدت 5 تا 7 روز مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در مشکلا‌ت کلیوی-کبدی تجویز نشود.

تداخل دارویی:

تجویز هم زمان با لینکومایسین و کلیندامایسین منع شده است. همچنین با هیدروکورتیزون و تتراسایکلین ها ناسازگاری دارد.

 

زمان پرهیز از مصرف:

35‌ روز ‌

موارد احتیاط:

قبل از مصرف، کاملاً با غذا مخلوط شود.

برای مخلوط کردن توصیه می شود تا ابتدا مقدار لازم از دارو با 5 تا 10 برابر وزن خود با خوراک در یک محیط روغنی یا ژلاتینه مخلوط شده و سپس به کل خوراک اضافه شود.

فقط برای استفاده در آبزیان است.

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای پایین تر از 25 درجه سلسیوس در محل خشک و خنک، دور از تابش مستقیم نور‌ ‌خورشید، نگهداری کنید.