کلینداوت ® | ®Clindavet


کلیندامایسین 2.5% | Clindamycin 2.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی اتیلنی 100 میلی‌لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر حاوی:

کلیندامایسین (هیدروکلراید) ‌ 25 میلی‌گرم

 

مکانیسم اثر:

کلیندامایسین یک آنتی بیوتیک باکتریواستات است و به خانواده لینکوزامایدها تعلق دارد.

تاثیر بر اساس مهار سنتز پروتئین در واحد ‌‌50s‌‌ ریبوزومی اعمال می‌شود.

جذب و توزیع بافتی دارو به سرعت صورت می‌گیرد.

انتقال دارو از طریق لوکوسیت های پلی‌مرف به موضع عفونت صورت می‌گیرد. بنابراین در موضعی که عفونت منجر به تولید چرک شده باشد، اثرگذاری دارو کاهش می‌یابد.

دفع دارو از طریق صفرا، مدفوع و ادرار انجام می شود.

موارد مصرف:

گربه:

درمان زخم و آبسه ناشی از باکتری های حساس به کلیندامایسین (گونه های مختلف استاف و استافیلوکوک)‌

سگ:

درمان زخم و آبسه، همچنین عفونت های دهان و دندان حساس به کلیندامایسین، استافیلوکوک، استرپتوکوک، باکتریوئیدس،

فوزوباکتریوم نکروفوروم، کلستریدیوم پرفرینجنس

همچنین درمان همراه با اعمال جراحی محوطه دهانی و دندان مانند لثه‌ها و عفونت های پریودنتال

مقدار و نحوه مصرف:

گربه:

11 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت  یا 5/5 میلی‌گرم/ کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت به مدت 7 تا 10 روز ‌

در صورت عدم موفقیت درمان پس از 4 روز، درمان باید متوقف شود.

سگ:

11 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت  یا 5/5 میلی‌گرم/ کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت به مدت 7 تا 10 روز‌

در صورت عدم موفقیت درمان پس از 4 روز، درمان باید متوقف شود.

برای درمان استئومیلیت:

11 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت، حداقل به مدت 28 روز در صورت عدم موفقیت درمان پس از 14 روز، درمان باید متوقف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به کلیندامایسین استفاده نشود

تداخل دارویی:

مصرف همزمان با نمک های کاتیونی مانند آلومینیوم و منیزیم و کلسیم منجر به کاهش جذب گوارشی می‌شود.

مصرف همزمان با neuromuscular blocking agents‌ باید با دقت انجام شود.

مصرف در آبستنی و شیردهی:

کاملاً بستگی به نظر دامپزشک معالج دارد، کلیندامایسین از جفت عبور کرده و ممکن است در توله‌ها ایجاد اسهال کند.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری کنید.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات بطری بعد از شروع اولین استفاده به مدت 1‌ ‌ماه قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.