کلوپیدول 25% | Clopidol 25%


کلوپیدول 25% | Clopidol 25%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت‌های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

کلوپیدول 25% | Clopidol 25%

هر کیلوگرم کلوپیدول 25% | Clopidol 25% حاوی 250 گرم کلوپیدول می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

کلوپیدول 25% | Clopidol 25% با نام علمی 3 و 5 دی کلرو – 2 و 6 دی متیل – 4 پیریدینول، یک مشتق پیریدونی ویک کوکسیدیواستات شیمیایی می‌باشد.‌

موارد مصرف:

کلوپیدول 25% | Clopidol 25% برای کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در نیمچه‌های گوشتی برای تمام دوره پرورش و در نیمچه‌های تخمگذار و بوقلمون‌های پرواری مصرف می‌شود.‌

کلوپیدول 25% | Clopidol 25% بر روی کلیه گونه‌های بیماریزای ایمریای طیور و بوقلمون مثل: ‌E.tenella, E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.brunetti, E.meleagrimitis, E.praecox اثر دارد. ‌

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه‌های گوشتی، پولت‌های جایگزین تخمگذار و بوقلمون‌های پرواری:‌

125ppm‌ یا 500 گرم از محصول در یک تن دان آماده به طور مداوم باید مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور 5 روز قبل از کشتار از جیره حذف شود.

در کبک و قرقاول 7 روز قبل از کشتار حذف شود.‌

در نیمچه‌های تخمگذار و بوقلمون از 16 هفتگی به بعد مصرف نشود.‌

در مرغ تخمگذار منع مصرف دارد.‌

تداخل دارویی:

مصرف همزمان کلوپیدول 25% | Clopidol 25% با سایر داروهای ضدکوکسیدیوز، منع شده است.‌

موارد احتیاط:

کلوپیدول 25% | Clopidol 25% نباید با سایر کوکسیدیواستات‌ها مخلوط شود.‌

قبل از مصرف، کاملاً با دان مخلوط شود. بهترین روش، مخلوط کردن آن به مقدار لازم با 10- 5 برابر وزن خودش با دان و سپس اضافه کردن به کل دان می‌باشد.‌

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش‌های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می‌شود.‌

در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.‌

از تماس دارو با پوست اکیداً خودداری نمایید. بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.‌