کلوزان 5 رویان® | ®Closan 5 Rooyan


کلوزانتل 5% | Closantel 5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول تزریقی حاوی 50 میلی گرم کلوزانتل (سدیم) می باشد.

مکانیسم اثر:

کلوزانتل یک ترکیب Salicylanilide ‌است که برای کنترل و درمان فلوک های نابالغ و نارس، نماتودهای خونخوار  و مراحل لاروی برخی از بندپایان استفاده می شود. کلوزانتل از طریق مداخله در متابولیسم انرژی اثر می گذارد. این اثر از طریق باند نشدن و فسفوریلاسیون در زنجیره انتقال انرژی اکسیداتیو می باشد. علاوه بر این مکانیسم های دیگری هم مانند مداخله در گلیکولیز و کاهش ATP  سلولی می‌توانند اثر کلوزانتل را تشدید نمایند.

موارد مصرف:

کلوزانتل برای درمان و کنترل آلودگی های انگلی ناشی از ترماتودها‌ (فلوک) نظیر فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا و نیز آلودگی های انگلی ناشی از نماتودها نظیر همونکوس کنتورتوس، همونکوس پلاسئی، گونه های بونوستوموم و ازوفاگوستوموم استفاده می شود.‌ ‌همچنین بر روی لارو برخی از بندپایان انگلی نظیر هیپودرما بوویس و هیپودرما لینیاتوم موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو‌:

الف) 1 میلی لیتر برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 5/2 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق بصورت زیر جلدی، جهت از بین بردن فلوک نظیر فاسیولا هپاتیکا و ژیگانتیکا، همونکوس پلاسئی، بونوستوموم فلبوتوموم و ازوفاگوستوموم رادیاتوم‌  ‌‌‌‌ ‌‌

ب) 1 میلی لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن) یک نوبت تزریق زیر جلدی در آلودگی های شدید جهت از بین بردن فلوک های بالغ و نابالغ 8 هفته فاسیولاهپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا، مراحل بالغ و نابالغ همونکوس پلاسئی، بونوستوموم فلبوتوموم  و ازوفاگوستوموم رادیاتوم‌ و مراحل درمال هیپودرما بوویس و هیپودرما لینیاتوم

به دلیل نیمه عمر طولانی، کلوزانتل دام را برای چندین هفته در برابر عفونت مجدد با انگل های زیر محافظت می کند: همونکوس پلاسئی 6 هفته، بونوستوموم فلبوتوموم  و ازوفاگوستوموم رادیاتوم 2 هفته

در صورت لزوم به تکراردرمان، باید حداقل 11 هفته فاصله زمانی رعایت شود تا از تجمع باقیمانده دارویی جلوگیری شود.

علائم مصرف بیش از مقادیر توصیه شده:

کاهش بینایی یا کوری، بی اشتهایی، عدم تعادل و ضعف عمومی

عوارض جانبی:

این محصول حاوی پویدون می باشد که در موارد بسیار استثنایی ممکن است منجر به واکنش های آنافیلاکتیک فوق حاد در گاوها گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ‌‌77 ‌روز‌‌‌ ‌‌

مصرف این دارو در دام های شیرده که شیر آنها به مصرف انسانی خواهد رسید، ممنوع است.

موارد منع مصرف‌:

به صورت عضلانی یا داخل وریدی تزریق نگردد.

در صورت سابقه ی بروز هر گونه حساسیت به ماده موثره و مواد جانبی این دارو، از مصرف آن پرهیز شود.

موارد احتیاط:

باید مقاومت به دارو در نظر گرفته شده و به همین منظور شمارش تخم‌های انگل هر از چند گاهی بررسی شود.

برای تجویز دوز صحیح، بهتر است حیوانات را توزین نمود.

از مخلوط کردن این محصول با سایر محصولات دارویی، اجتناب شود.

دور ازدسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30 – 15 درجه سلسیوس نگهداری شود.

دور از نور و در جعبه اصلی نگهداری شود.