کلسی جکت 40 سی ام | Calciject 40 CM


بروگلوکونات کلسیم 400 میلی گرم و منزیم 50 میلی گرم

کلسی جکت 40 سی ام | Calciject 40 CM
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • فلاکن 400 میلی‌لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کلسی جکت 40 سی ام | Calciject 40 CM

هر میلی لیتر حاوی:
بروگلوکونات کلسیم 400 میلی‌گرم
منیزیم هیپوفسفیت هگزاهیدرات 50 میلی‌گرم
هر 400 میلی‌ لیتر از این محصول حاوی مقادیر ذیل می‌باشند:
کلسیم (به صورت گلوکونات کلسیم و بروگلوکونات کلسیم) 11.9 گرم
منیزیم (به صورت هیپوفسفیت منیزیم) 1.85گرم
اسید بوریک 6.84درصد وزن حجمی

موارد کاربرد:

کلسی جکت 40 سی ام | Calciject 40 CM جهـت درمـان هیپوکلسمی به کار می‌رود. با تزریق این محلول میزان منیزیم خون نیز افزایش خواهد یافت.

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق بایستی به شکل زیرپوستی یا به آهستگی داخل ورید صورت پذیرد.

گاو: 200 تا 400 میلی لیتر

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت یا شیر گاو: ندارد.

موارد احتیاط:

قبل از تزریق محلول تزریقی را گرم نموده تا حرارت آن به درجه حرارت بدن نزدیک گردد. تزریق‌های داخل وریدی بایستی به آهستگی صورت پذیرند تا از بروز عوارض عصبی – اسکلتی یا قلبی جلوگیری به عمل آید. شرایط آسپتیک حین تزریق بایستی رعایت شود. پس از تزریق زیر پوستی، محل تزریق باید به آرامی ماساژ داده شود.

کلسی جکت 40 سی ام | Calciject 40 CM حـاوی مـواد نگـهدارنـده ضدمیکـروبی نمی‌باشد.

داروی باقیمانده در فلاکن (پس از خارج نمودن مقادیر موردنیاز محلول) بایستی دور ریخته شود. حین مصرف دارو مراقب تزریق به خود باشید زیرا ممکن است در محل تزریق عوارض تحریک دیده شود.

محلول مصرف نشده و فلاکن خالی را باید براساس قوانین زیست محیطی کشور مربوطه دفع نمود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در حرارت بالای 25 درجه سلسیوس نگهداری نشود.

تولیدکننده:

شرکت نوربروک – ایرلند