کلسیم + منیزیم + فسفر رویان® | ®Calcium + Magnesium + Phosphorus Rooyan


کلسیم + منیزیم + فسفر | Calcium + Magnesium + Phosphorus

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر محصول حاوی:

کلسیم (کلسیم گلوکونات) 46‌‌ میلی گرم
منیزیم هیپوفسفیت 88 میلی گرم (معادل 8 میلی گرم منیزیم و 20 میلی گرم فسفر)

موارد مصرف:

درمان تب شیر، پیشگیری و درمان هیپوکلسمی و کمک به افزایش سطح منیزیم خون در موارد هیپومنیزمی ‌

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق 100 تا 200 میلی لیتر به صورت زیرجلدی یا تزریق آهسته وریدی در شرایط بهداشتی

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

توصیه‌های دارویی‌:

محلول را قبل از مصرف باید به دمای طبیعی بدن دام رساند.

در صورت الزام به مصرف حجم بالایی از محصول، باید تزریق در چند محل انجام شود.

پس از تزریق زیرجلدی، محل تزریق را ماساژ دهید.

تزریق وریدی باید به آرامی انجام شده و در صورت بروز علائم بالینی نامطلوب به سرعت متوقف شود.

در دام های زمین گیر با گردش خون محیطی ضعیف، بهتر است درمان هیپوکلسمی به صورت وریدی آهسته انجام شود.

از بروز آلودگی در هنگام مصرف خودداری شود.

موارد احتیاط:

از تزریق اتفاقی به خود اجتناب کنید.

در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعا به پزشک مراجعه کنید و برگه مربوط به اطلا‌عات این محصول را ارائه دهید.

در صورت تماس با چشم، به سرعت با مقادیر فراوانی آب شسته شود.

در صورت تماس با پوست، محل تماس به طور کامل شسته شود.

در صورت بلع تصادفی به پزشک مراجعه کنید و برگه مربوط به اطلاعات این محصول را ارائه دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بعد از اولین استفاده، به مدت 28 روز قابل مصرف است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.