کتوپروفن | Ketoprofen


کتوپروفن 1% | ketoprofen 1%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر حاوی 10 میلی گرم کتوپروفن می‌باشد.

مکانیسم اثر:

کتوپروفن مکانیسم مشابه سایر ضد التهاب های غیراستروئیدی و عملکرد ضد التهابی، ضد تب و ضد درد دارد و با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز و ممانعت از تجزیه اسید آراشیدونیک، سنتز پروستاگلاندین ها را در بافت مهار می کند.

موارد مصرف:

جهت کاهش تب، التهاب و تسکین درد مرتبط با اختلالات اسکلتی عضلانی‌

مقدار و نحوه مصرف:

سگ:

1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن 22 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بصورت زیر جلدی، عضلانی یا وریدی یکبار در روز به مدت 3 روز متوالی ‌

گربه:

1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن 22 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بصورت زیر جلدی، یکبار در روز به مدت 3 روز متوالی‌

موارد منع مصرف:

در حیواناتی که از بیماری های قلبی، کبدی و کلیوی رنج می برند یا در مواردی که احتمال خونریزی و بروز زخم های گوارشی، اختلالات خونی و بروز ازدیاد حساسیت نسبت به دارو وجود دارد، تجویز نگردد.

از تجویز همزمان سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، طی 24 ساعت پس از مصرف این دارو خودداری شود.

از تجویز همزمان با داروهای مدر یا داروهای ضد انعقاد، اجتناب شود.

بعضی از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی به شدت با پروتئین های پلاسما باند می شود و در رقابت با سایر داروها با همین ویژگی،

می تواند منجر به بروز اثرات سمی آن ها گردد.

مصرف در حیوانات بسیار جوان و مسن ممکن است خطر بروز عوارض جانبی دارو را افزایش دهد. در صورت لزوم مصرف در این موارد، پایش دقیق بالینی حیوان ضروری است.

از مصرف در حیوانات دهیدراته، هیپوولمیک یا با فشار خون پایین به دلیل افزایش خطر سمیت بالقوه برای کلیه ها خودداری کنید.

بهتر است از تجویز همزمان با داروهایی که بالقوه نفروتوکسیک هستند، نظیر آنتی بیوتیک های آمینوگلایکوزید، اجتناب شود.

با سایر دارو های دامپزشکی در یک سرنگ، مخلوط نگردد.

در حیوانات آبستن مصرف نگردد.

پس از مصرف دارو ممکن است (به ندرت) اسهال و استفراغ بروز کند که پس از قطع درمان به سرعت برطرف خواهد شد.

در برخی موارد پس از تزریق زیرجلدی یا عضلانی ممکن است تورم خفیف گذرا و ادم موضعی مشاهده شود.

زخم های گوارشی در حیواناتی که داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی دریافت کرده اند، ممکن است با تجویز کورتیکواستروئیدها تشدید شود.

موارد احتیاط:

در حیواناتی که از بیماری های قلبی، کبدی و کلیوی رنج می برند یا در مواردی که احتمال خونریزی و بروز زخم های گوارشی، اختلالات خونی و بروز ازدیاد حساسیت نسبت به دارو وجود دارد، تجویز نگردد.

از تجویز همزمان سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، طی 24 ساعت پس از مصرف این دارو خودداری شود.

از تجویز همزمان با داروهای مدر یا داروهای ضد انعقاد، اجتناب شود.

بعضی از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی به شدت با پروتئین های پلاسما باند می شود و در رقابت با سایر داروها با همین ویژگی،

می تواند منجر به بروز اثرات سمی آن ها گردد.

مصرف در حیوانات بسیار جوان و مسن ممکن است خطر بروز عوارض جانبی دارو را افزایش دهد. در صورت لزوم مصرف در این موارد، پایش دقیق بالینی حیوان ضروری است.

از مصرف در حیوانات دهیدراته، هیپوولمیک یا با فشار خون پایین به دلیل افزایش خطر سمیت بالقوه برای کلیه ها خودداری کنید.

بهتر است از تجویز همزمان با داروهایی که بالقوه نفروتوکسیک هستند، نظیر آنتی بیوتیک های آمینوگلایکوزید، اجتناب شود.

با سایر دارو های دامپزشکی در یک سرنگ، مخلوط نگردد.

در حیوانات آبستن مصرف نگردد.

پس از مصرف دارو ممکن است (به ندرت) اسهال و استفراغ بروز کند که پس از قطع درمان به سرعت برطرف خواهد شد.

در برخی موارد پس از تزریق زیرجلدی یا عضلانی ممکن است تورم خفیف گذرا و ادم موضعی مشاهده شود.

زخم های گوارشی در حیواناتی که داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی دریافت کرده اند، ممکن است با تجویز کورتیکواستروئیدها تشدید شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30- 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری گردد.

مصرف این دارو بعد از باز شدن درب محصول تا 28 روز امکان‌پذیر می‌باشد.