کتوپروفن 1% | ketoprofen 1%


کتوپروفن 1% | ketoprofen 1%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر حاوی:

کتوپروفن‌  10 میلی گرم

مکانیسم اثر:

کتوپروفن، یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) است که متعلق به زیر گروه اسید پروپیونیک داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مشتق از کربوکسیلیک اسید است.

سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی مشتق از پروپیونیک اسید ها شامل ایبوپروفن، ناپروکسن و فنوپروفن هستند.

کتوپروفن سه اثر فارماکوژیک اصلی دارد که در همه ضد التهاب های غیر استروئیدی مشترک است:

‌- ضد التهاب‌

‌- ضد درد‌

‌- ضد تب‌

مکانیسم اولیه اثر، مهار سنتز پروستاگلاندین از طریق تداخل با مسیر سیکلواکسیژناز متابولیسم اسید آراشیدونیک است.

در مدل های التهاب کلاسیک، کتوپروفن در برابر التهاب حاد و مزمن فعالیت قوی دارد.

کتوپروفن میل ترکیبی زیادی با بافت ملتهب شده دارد که منجر به غلظت بیشتر و زمان ماندگاری طولانی تری در بافت های ملتهب نسبت به پلاسما می شود به همین علت، کتوپروفن را می توان یک بار در روز برای سگ ها و گربه ها (علیرغم نیمه عمر نسبتاً کوتاه پلاسمایی) تزریق کرد. (تقریبا 5 ساعت در سگ و کمتر از 2 ساعت در گربه)

شروع فعالیت سریع است و حداکثر غلظت پلاسمایی نیم ساعت پس از تزریق رخ می دهد.

بیشترین راه دفع دارو از طریق ادرار است.

موارد مصرف:

– کاهش التهاب و درد ناشی از اختلالات اسکلتی- عضلانی

– لنگش به علت تروما ‌

– آرتروز‌

– التهاب تاندون وبورسیت ‌

Naviculitis

Laminitis

Myositis

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو در سگ ها به روش داخل وریدی، زیرجلدی و عضلانی تزریق می شود.

تزریق این دارو در گربه ها تنها به روش زیرجلدی است.

سگ و گربه: مقدار 2 میلی گرم کتوپروفن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن‌ (معادل 1 میلی لیتر از این  دارو به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن)  یک بار در روز مصرف شود. (حداکثر 3روز متوالی)‌

موارد منع مصرف:

– تزریق داخل مفصلی دارو منع شده است.

‌- تزریق در حیوانات مبتلا به زخم گوارشی منع شده است.

‌- تزریق در حیوانات مبتلا به اختلالات انعقادی منع شده است.

‌- اختلاط این دارو با سایر داروها در سرنگ و یا سرم منع شده است.

‌- تجویز دارو در آبستنی منع شده است.

‌- تجویز در حیوانات با نارسایی کبدی، کلیوی و قلبی منع شده است.

‌- به محض بروز آلرژی، مصرف دارو قطع شود.

‌- در محل تزریق قبلی و یا نزدیک به آن، تزریق نشود.

موارد احتیاط:

از تزریق داخل مفصلی این دارو خودداری کنید.

تزریق دارو به حیوانات دهیدراته، هیپوولمیک و هیپوتانسیون باید با احتیاط انجام شود.

عوارض جانبی:

– تحریک مخاط گوارشی معده و روده ‌

– عدم تحمل کلیه ها‌

– واکنش آلرژیک‌

تداخلات دارویی:

– با سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی

– گلیکوکورتیکوئیدها

– دیوریتیک ها‌

– نفروتوکسیک ها‌

– ضد انعقادی‌

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.