کتوسل پلاس رویان® | ®Ketosol Plus Rooyan


مخمر غیر فعال + پروپیلن گلایکول + کبالت + سدیم پروپیونات | Inactive yeast + Propylene glycol + Cobalt + Sodium propionate

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بطری های پلی اتیلنی 100، 200، 250، 500 میلی لیتری، 1 ، 2 و 5 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر حاوی:

1، 2 پروپان دیول (پروپیلن گلایکول) 400 گرم
مخمرغیرفعال (لولا‌یز) 440 گرم
سدیم پروپیونات 50 گرم
کبالت (سولفات) 77 میلی گرم

خصوصیات:

این محصول یک مکمل خوراکی است که به صورت اختصاصی برای استفاده در کتوز طراحی شده است.

ترکیبات آن می تواند خطر کتوز را کاهش داده و سرعت بهبود بعد از بروز کتوز را افزایش دهد.

مخمرهای غیر فعال شده غنی از پروتئین و ویتامین های گروه ‌B‌ در این محصول منبع مناسبی از بستر برای فلور شکمبه ایجاد می کند و باعث شروع سریع عملکرد اکسیداسیون – احیا شکمبه با تخمیر و همچنین افزایش تولید اسید های چرب فرار تحریک می شود. بنابراین منبعی از مخمرهای غیر فعال شده به تولید انرژی در بلند مدت کمک می کند.

پروپیلن گلایکول موجود در محصول پیش ساز گلوکز بوده که به آسانی متابولیزه می شود و تولید سریع کربوهیدرات بدون تجمع کبدی را تضمین می کند.

این محصول قادر است از طریق پروپیونات به عنوان اولین منبع انرژی برای گاو شیری به سرعت جذب شود و انرژی لا‌زم را تامین کند.

در نهایت کبالت موجود در محصول از طریق نقش خود در آنزیم های ضروری کوفاکتور ها باعث راه اندازی مجدد تخمیر در شکمبه و سنتز ویتامین B12 می شود.

موارد مصرف:

این محصول به طور اختصاصی برای کاهش خطر کتوز و بهبود کتوز استفاده می شود.

مصرف این محصول در موارد ذیل توصیه شده است:

گاوهای خیلی چاق قبل از زایمان ‌

گاوهای بی اشتها

گاوهای شیرده بیشتر از دو شکم زایمان   ‌

مقدار و نحوه مصرف:

قبل از مصرف ظرف حاوی محصول را بخوبی تکان دهید.

گاو:

برای درمان کتوز: 250 میلی لیتر برای یک تا دوبار در روز به مدت 4 تا 8 روز خورانده شود.

برای کاهش خطر کتوز: 125 میلی لیتر به ازای هر راس دام به مدت 8 روز مخلوط با خوراک داده شود.

میش:

برای درمان کتوز: 50 میلی لیتر برای یک تا دوبار در روز به مدت 3 تا 5 روز خورانده شود.

برای کاهش خطر کتوز: 25 میلی لیتر به ازای هر راس دام به مدت 5 روز مخلوط با خوراک داده شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، جای خشک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

پس از اولین استفاده، محصول به مدت یک ماه قابل مصرف است.

خوراک حاوی دارو، به مدت یک ماه قابل مصرف است.