کاربتوجکت 35® | ®Carbetoject 35


کاربتوسین 35 میکروگرم/میلی لیتر | Carbetocin 35 mcg/ml

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

کاربتوسین‌ 35 میکروگرم

مکانیسم اثر:

هورمون اکسی توسین از لوب خلفی هیپوفیز ترشح می شود. کاربتوسین یکی از آنالوگ های مصنوعی این هورمون است و اثر اصلی آن القاء و افزایش انقباض عضلا‌ت صاف اندام های تناسلی است.

کاربتوسین اثراتی مشابه اکسی توسین طبیعی دارد:

این هورمون در رحم تحریک شده با استروژن باعث تغییر انقباض های ضعیف، خود به خودی و نامنظم به انقباض های هماهنگ، منظم، افزایش یافته و جهت دار می شود. علاوه بر این، در غدد پستانی سبب انقباض فیزیولوژیکی سلول‌های میواپیتلیال آلوئول‌ها و مجاری لاکیتیفروس شده و همچنین همزمان باعث شل شدن اسفنکتر سرپستان می شود. مدت زمان اثربخشی کاربتوسین طولانی است که خود سبب تشدید اثر فیزیولوژیکی آن می شود.

به دلیل مقاومت زیاد کاربتوسین در برابر پپتیدازها، این دارو در بدن بسیار آهسته تر از اکسی توسین تجزیه می شود و با اثربخشی طولا‌نی خود را متمایز می کند. کاربتوسین نسبت به اکسی توسین تزریقی چربی دوست تر است و بنابراین، توزیع بهتر و اثر طولانی تری روی گیرنده ها دارد. کاربتوسین علاوه بر پایداری در برابر پروتئازها، می تواند به افزایش طولانی مدت فعالیت تون رحم نیز کمک کند. نیمه عمر حذف کاربتوسین تقریبا 85 تا 100 دقیقه است و هیچ تفاوت اساسی بین تزریق عضلانی و داخل وریدی آن وجود ندارد.

موارد مصرف:

– کمک و تسهیل در زایمان متعاقب آتونی رحم

‌- ‌در موارد جفت ماندگی ناشی از عوارض آتونی رحم

‌- ‌کمک به خروج شیر در موارد آگالاکتیا ناشی از استرس و یا موارد نیاز به تخلیه شیر از پستان ‌

مقدار و نحوه مصرف:

6‌ تا 10 میلی لیتر به ازای هر راس دام به صورت عضلانی یا داخل وریدی تجویز شود.

دوز مورد نیاز برای تزریق در بازه مجاز توسط دامپزشک تعیین شود.

در موارد کمک به خروج شیر، دارو می تواند برای 1 تا 2 روز به فاصله حداقل 24 ساعت تجویز شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد منع مصرف:

در صورت بازنبودن دهانه رحم (cervix) یا وجود دلایل مکانیکی برای تاخیر در زایمان مانند انسداد فیزیکی، ناهنجاری ناشی از وضعیت قرارگیری جنین (positional, postural)، زایمان ناشی از تشنج، وجود خطر پارگی رحم، پیچ خوردگی های رحم، بزرگی نسبی جنین و یا وجود نقص ساختاری در کانال زایمانی، این محصول برای تسریع زایمان تجویز نشود.

در موارد حساسیت مفرط به ماده فعال یا هر یک از مواد موجود در محصول، دارو تجویز نشود.

موارد احتیاط:

احتمال پاسخ میومتر به کاربتوسین از روز پنجم تا یازدهم پس از زایمان نزدیک به صفر است. بنابراین، تجویز این دارو در این دوره احتمالاً ناکارآمد است و باید از آن اجتناب شود.

اگر درمان با کاربتوسین با شکست مواجه شد، توصیه می‌شود که در اتیولوژی بیماری بازنگری شود، به‌ویژه اینکه هایپوکلسمی به عنوان عامل پیچیده کننده مطرح است.

این محصول با سایر محصولات دارویی مخلوط نشود.

پس از تزریق این دارو نیازی به مصرف اکسی توسین نیست زیرا به دلیل تشدید اثر اکسی توسین، ممکن است اسپاسم نامطلوب رحم ایجاد شود.

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان:‌

در حین بارداری،‌ دوره پس از زایمان و یا هنگام شیردهی از قرار گرفتن در معرض دارو خودداری شود. در زمان بارداری در صورت تزریق تصادفی می تواند باعث ایجاد انقباض های رحمی شود.

در صورت تزریق تصادفی دارو در زنان غیر باردار، ممکن است عوارض زیر رخ دهد: گرگرفتگی و گرمی صورت، درد زیر شکم. این اثرات معمولاً در یک بازه زمانی کوتاه ناپدید می شوند.

در صورت تزریق تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه کنید و بروشور داخل بسته یا برچسب آن را به پزشک نشان دهید.

هنگام تزریق این محصول باید از تجهیزات حفاظت فردی نظیر دستکش یکبار مصرف استفاده شود.

کاربتوسین ممکن است از طریق پوست جذب شود. در صورت تماس تصادفی با پوست، ناحیه مربوطه باید با آب و صابون کاملاً شسته شود.

در صورت تماس با چشم ها باید کاملاً با آب شسته شوند.

افراد مبتلا به حساسیت مفرط شناخته شده به کاربتوسین یا هر یک از مواد تشکیل دهنده محصول باید از تماس با دارو خودداری کنند.

زنان در سنین باروری باید این محصول را با احتیاط استفاده کنند.

شرایط نگهداری:

در دمای 8-2 درجه سلسیوس، دور از نور و در محل خشک نگهداری شود.

پس از اولین استفاده به مدت  28 روز به شرط رعایت شرایط دمایی قابل استفاده است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.