چیک وک® | ChickVac


واکسن زنده آرتریت ویروسی | tenosynovitis live vaccin

چیک وک® | ChickVac
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • هر بسته حاوی 10 ویال هزار دوزی‌

مشخصات محصول

مشخصات واکسن:

چیک وک® | ChickVac یک واکسن زنده ویروسی جهت ایمن کردن ماکیان علیه آرتریت ویروسی (تنوساینوویت) می‌باشد.‌

ترکیب:

رئو ویروس زنده سویه 1133‌‌‌

فرمولاسیون:

واکسن زنده رئوویروس لیوفیلیز شده

موارد مصرف:

حفاظت جوجه‌های 1 تا 10 روزه سالم علیه آرتریت ویروسی (تنوساینوویت)‌

برنامه واکسیناسیون:

چیک وک® | ChickVac باید در جوجه‌های یک تا 10 روزه به شکل زیرپوستی در ناحیه پشت گردن تزریق شود تا ایمنی در برابر آرتریت ویروسی (تنوساینوویت) ایجاد گردد.‌

دوز مصرف:

یک دوز ( 0.2 میلی‌لیتر) به ازای هر پرنده‌

روش مصرف:

تزریق زیرپوستی: جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمایید.‌

زمان پرهیز از مصرف:

21‌ روز قبل از کشتار‌

موارد احتیاط:

– از حـلال زوئتیس یا نرمـال سـالین جهت حل کـردن واکسـن استفاده نمایید.‌

‌- فقط پرندگان سالم را واکسینه نمایید.‌

‌- از واکسینه کردن پرندگان حین تولید جلوگیری شود.‌

‌- تا یک ساعت پس از اضافه کردن حلال به واکسن، کل محتویات ویال ( 1000 دوز) رامصرف نمایید.‌

‌- از قراردادن واکسن در کنار حرارت خودداری به عمل آید. در معرض نور مستقیم خورشید قرارداده نشود.‌

‌- پس از باز شدن ویال واکسن، کل محتویات واکسن در آنزمان بایستی مورد مصرف قرارگیرد.‌

‌- ویال واکسن و محتویات آن را که مورد مصرف واقع نشده‌اند، بسوزانید.‌

– چیک وک® | ChickVac را بر اساس قوانین رایج در کشور خود مصرف نمایید.‌

‌- از جنتامایسین و آمفوتریسین ‌B به عنوان نگهدارنده در این واکسن استفاده شده است.‌

موارد منع مصرف:

چنانچه بر اساس دستورالعمل‌های توصیه شده مصرف شود، هیچگونه منع مصرفی ندارد.‌

هشدارها:

– چنانچه این واکسن درسن یک روزگی مصرف شود، ممکن است اندکی ازکارآیی واکسن مارک کاسته شود.‌

‌- فقط در مناطقی که مجاز می‌باشد، مصرف گردد.‌

شرایط نگهداری:

واکسن در حرارت زیر 7 درجه سلسیوس نگهداری شود.

حلال در حرارت زیر 27 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

تولید کننده:

زوئتیس آمریکا