پولوک فلوفند | Poulvac FluFend H5N3


واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان |سویه H5N3

پولوک فلوفند | Poulvac FluFend H5N3
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis

مشخصات محصول

موارد مصرف:

پولوک فلوفند | Poulvac FluFend H5N3 برای واکسیناسیون پرندگان جهت پیشگیری از بیماری آنفلوانزای پرندگان

دوز مصرف:

تزریق 0.5 میلی‌لیتر زیرپوست با رعایت موازین بهداشتی در پرنده سالم در سن 3 تا 4 هفتگی یا بالاتر.

در طیوری که طولانی‌تر نگهداری می‌شوند توصیه می‌شود که دوز دوم واکسن بعد از 3 تا 4 هفته فاصله از واکسن اول تزریق شود.‌

موارد احتیاط:

  • قبل از مصرف حرارت محتویات واکسن به 18 تا 29 درجه سلسیوس رسانده و کاملا ً تکان داده شود.
  • 42 روز مانده به کشتار از واکسیناسیون خودداری کنید.‌
  • پس از باز شدن فلاکن کل آن را مصرف کنید.‌

هشدار:

در صورت تزریق اشتباهی به شخص واکسیناتور فوراً با پزشک مشورت کنید.‌

شرایط نگهداری:

در جای تاریک بین 2 تا 7 درجه سلسیوس نگهداری شود.

از یخ زدن محصول جلوگیری شود.‌

تولید کننده:

شرکت زوئتیس – آمریکا‌