پوستین-سی® | ®Poustin-C


اسید آسکوربیک پلی اتوکسله

پوستین-سی® | ®Poustin-C
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ویتامین c پلی اتوکسیله:

ویتامین c پلی اتوکسیله اتری یا پوستین-سی® | ®Poustin-C در واقـع یک ویتامین C غیریونی به شکل مایع و طولانی‌ اثر می‌باشد که دارای اثرات فوق‌العاده‌ای از جمله اثر آنتی‌اکسیدان، محرک ایمنی و بهبود‌دهنده عملکرد برای حیوانات می‌باشد. قابلیت انحلال بالای آن در آب و انواع حلا‌ل‌های آلی موجب گردیده است تا میزان جذب آن در داخل بدن به حداکثر میزان ممکن برسد.

پوستین-سی® | ®Poustin-C یک ماده مغذی است که نیازمندی‌های روزانه طیور به ویتامین C‌ را فراهم می‌نماید. علاوه بر آن پوستین – سی®  مقاومت طیور را در برابر عوامل استرس‌زا مانند گرمای شدید، تهویه نامطلوب، واکسیناسیون و بیماری‌ها افزایش داده و در نهایت بر روی تولید و سلامت گله اثرات قابل‌توجهی را در پی خواهد داشت.

این محصول بدلیل نیاز حیوانات به ویتامین C، با غلظت بالا فرموله و تولید شده است. در آزمایشات تجربی مشخص شد که پوستین-سی® | ®Poustin-C از طریق خوراکی ویتامین C لازم را بدون کوچکترین اتلاف و تخریبی مستقیما در دسترس حیوان قرار خواهد داد.

پوستین-سی® | ®Poustin-C باعث بهبود تولید و کاهش تلفات به همراه عملکرد بهتر و هزینه کمتر می‌گردد.

قابلیت فراهمی‌زیستی پوستین-سی® | ®Poustin-C:

مقدار ویتامین C در کلیه به عنوان شاخص تولید آن می‌باشد زیرا به سرعت به سایر بافت‌ها مانند کبد منتقل می‌شود.

میزان ویتامین C‌ لوکوسیت‌ها در خون محیطی شاخصی از ذخایر بافتی ویتامین C می‌تواند باشد. مقادیر ویتامین C در لوکوسیت‌های نرمال حدود 20 تا 40 میکروگرم در صد میلیون سلول می‌باشد. همچنین میزان ویتامین C در غدد آدرنال، کبد، ماهیچه‌ها و دوازدهه می‌تواند شاخص مناسبی از کل مقدار ویتامین C در بدن باشد.

در گروهی که پوستین-سی® | ®Poustin-C به میران  200ppm مصرف شد، میزان آن در کبد سه برابر مقدار آن در کلیه‌ها بود.

میزان آسکوربیک اسید در پلاسمای خون نشان دهنده میزان ویتامین C کل بدن نمی‌باشد مگر این که مقادیر تامین شده خیلی محدود باشد. حداکثر مقدار اشباع 18 تا 20 میکروگرم در هر میلی لیتر خون می‌باشد.

مقادیر ویتامین C در کل خون شاخصی از میزان دریافت اسیدآسکوربیک می‌باشد که اخیرا وارد بدن شده است.

هنگامی که پوستین-سی® | ®Poustin-C به مرغان تخمگذار خورانده شد، غلظت ویتامین C در خون حدودا دو برابر گروه کنترل بوده و تا 3 روز این وضعیت باقی ماند.

پایداری در برابر حرارت:

تغییر رنگ (حرارت 90 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه)

1 – ویتامین C خالص کاملا ناپایدار بوده و کلا اکسیده شده که در نتیجه تغییر رنگ می‌دهد.

2 – پوستین-سی® | ®Poustin-C پس از قرار گرفتن در حرارت پایداری بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد.

3 –  اسیدآسکوربیک 2 – فسفات پایداری کمی در برابر حرارت داشته و رنگش تغییر می‌یابد.

میزان مصرف پوستین - سی®:

در مرغان تخمگذار، مادر و نیمچه‌های گوشتی

تولیدکننده:

شرکت سی تی سی بایو  – کره جنوبی