پن استرپ | Pen & Strep


پنی سیلین+استرپتومایسین

پن استرپ | Pen & Strep
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 100 میلی‌لیتری

مشخصات محصول

ترکیب :

پن استرپ | Pen & Strep

سـوسپـانسـیـون مایـع تـزریـقی سفیـد تا کرم رنگ

هر میلی لیتراین محصول حاوی مواد زیر می‌باشد :‌
پروکائین پنی‌سیلین 200 میلی‌گرم
دی‌هیدرواسترپتومایسین سولفات‌ 250 میلی‌گرم

موارد کاربرد‌:

ترکیب پنی‌سیلین و دی‌هیدرواسترپتومایسین جهت درمـان عفـونـت‌هـای ترکیـبـی نـاشـی از باکتـری‌های گـرم منفی و گـرم مثبت بسیار مفید واقع می‌گردد.‌

پن استرپ | Pen & Strep در گاو، اسب و گوسفند برای درمان عفونت‌هایی که عوامل آنها حساس به پنی‌سیلین و یا استرپتومایسین هستند مانند :‌

آرکانوباکتریوم پایوژنز، اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه، کلبسیلا پنومونیا، گونه‌های لیستریا، مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، گونه‌های استافیلوکوکوس، گونه‌های استرپتوکوکوس و گونه‌های سالمونلا به کار می‌رود.‌

پن استرپ | Pen & Strep در درمان عفونت‌هایی شبیه موارد ذیل که عوامل میکروبی آنها حساس به این آنتی‌بیوتیک هستند، موثر می‌باشد:‌

اریـزیـپـلاس، عـفـونـت نـاف یـا مـفـصـل، عفونت‌های دستگاه تنفس شامل پنومونی و رینیت آتروفیک، لیستریوز، مننژیت، سپتی سمی، توکسمی همراه با ورم پستان، عفونت‌های دستگاه تناسلی، آنتریت ناشی از گونه‌های سالمونلا، سالمونلوز و کنترل عفـونـت‌های ثـانـویـه بـاکتـریـایی متـعاقب بیماری‌های ویروسی.

پن استرپ | Pen & Strep را می‌توان در حیوانات آبستن و در حین شیرواری بدون بروز مشکل مصرف کرد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

دوز روزانه توصیه شده برای گاو، اسب و گوسفند 8 میلی‌گرم پروکائین پنی‌سیلین و 10 میلی‌گرم دی‌هیدرواسترپتومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل یک میلی‌لیتر پن‌استرپ برای هر 25 کیلوگرم وزن بدن می‌باشد. دوز محاسبه شده باید به شکل تزریق عمیق عضلانی یک بار در روز و به مدت 3 روز پیاپی تجویز گردد.

میزان دوز تزریق شده در هر نقطه نبایستی از مقادیر ذیل تجاوز کند‌:‌

اسب 15 میلی‌لیتر، گاو 6 میلی‌لیتر و گوسفند 3 میلی‌لیتر

زمان پرهیز از مصرف:

حیواناتی که تحت درمان قرار دارند نباید به کشتارگاه فرستاده شوند.‌

شیر گوسفند: در گوسفندانی که شیر آنها به مصرف انسان می‌رسد نباید مصرف شود.‌

گوشت گوسفند: 31 روز

شیر گاو: 60 ساعت

گوشت گاو: 23 روز‌

موارد منع مصرف و احتیاط:

در مــوارد حسـاسیـت بـه پنـی‌سـیـلیـن‌هـا نبایسـتی مصـرف گـردد. مقـادیـر تجـویـز نباید از دوز توصیه شده تجاوز نماید.‌

ممکن است یک واکنش موضعی و محسوس در محل تزریق عضلانی در اسب دیده شود.‌

مراقب تزریق تصادفی به خود حین تزریق دارو باشید. در صورت وقوع چنین مشکلی، بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید. ممکن است تزریق، تنفس، خوردن یا تماس با پوست پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها حساسیت ایجاد نماید. حساسیت نسبت به پنی‌سیلین‌ها می‌تواند منجربه حساسیت متقاطع به سفالوسپورین‌ها شود و برعکس بعضاً واکنش نسبت به این مواد ممکن است خطرات جدی در بر داشته باشد.‌

از تجویز همزمان این دارو با تتراسایکلین‌ها یا سایر آمینوگلیکوزیدها خودداری شود.‌

تجویز بیش از حد نیاز به درمان ندارد. ‌

1-  چنانچه نسبت به این دارو حساسیت وجود دارد، از دست زدن و کار با این محصول اجتناب شود.‌

2-  جهت جلوگیری از تماس با محصول با احتیاط حمل شود.‌

3- چنانچه متعاقب تماس با این دارو علایم حساسیت مانند جوش پوستی بروز نماید، ‌باید هر چه سریعتر بدنبال اقدامات پزشکی بوده و پزشک را در جریان کلیه موارد مربوطه قرار دهید.‌

تورم صورت، لب‌ها، چشم‌ها یا هرگونه مشکلی در سیستم تنفسی به عنوان علایم جدی‌تر محسوب شده و باید هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمود.‌

4-  دست‌ها را بعد از استفاده و کار با این محصول بشویید.‌

قبل از استفاده، بطری حاوی محصول را تکان دهید.‌

متعاقب اولین دوز استفاده شده از محصول، کل محتویات بطری باید طی 28 روز مصرف گردد و باقی‌مانده پس از این مدت  دور ریخته شود. دور ریختن موادی که مصرف نشده‌اند باید برطبق ضوابط زیست محیطی کشور مربوطه صورت گیرد.‌

همیشه محصول را داخل کارتن خود نگهداری کنید.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

تولیدکننده:

شرکت نوربروک – ایرلند