پروپی پکت 50 | Propypact 50


پروپیلن گلایکول

پروپی پکت 50 | Propypact 50
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Difagri
  • - بسته بندی :
  • کیسه های 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

پروپی پکت 50 | Propypact 50