پرامی جکت | Pramiject


متوکلوپرامید 0/5% | Metoclopramide 0.5%

متوکلوپرامید 0/5%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتر

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از پرامی جکت | Pramiject حاوی 5 میلی گرم متوکلوپرامید هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

پرامی جکت | Pramiject برروی دستگاه گوارش و سیستم اعصاب مرکزی عمل می کند.

اثرات متوکلوپرامید بر سیستم اعصاب مرکزی (‌‌CNS)‌:

متوکلوپرامید آنتاگونیست دوپامین بوده و با مسدود کردن گیرنده های دوپامین در ‌CNS‌ موجب اثرات آرام بخشی و ضد تهوع می شود.

اثرات متوکلوپرامید بر دستگاه گوارش:

متوکلوپرامید 0/5% بدون تاثیر بر ترشح آنزیم های پانکراس و صفراوی سبب افزایش تون و دامنه انقباضات  قسمت فوقانی دستگاه گوارش، شل کردن اسفنکتر پیلور، افزایش حرکات دودی دئودنوم و ژژنوم، کاهش چشمگیر مدت زمان تخلیه معده و برقراری عبور مواد در روده می گردد. متوکلوپرامید تاثیر کمی برقسمت پایینی دستگاه گوارش دارد.

علاوه بر این متوکلوپرامید 0/5% فشار اسفنکتر پایینی مری را افزایش داده و باعث جلوگیری و یا کاهش ریفلکس معدی – مری می گردد. اعمال فوق باعث اثر ضد تهوع دارو می گردد.

موارد مصرف:

تحریک تخلیه دستگاه گوارش

افزایش عبور مواد غذایی از روده کوچک

کاهش تهوع

کاهش اتساع و ریفلکس مری در اسب

افزایش حرکات روده در ایلئوس ناشی از هیپوکسی نوزادان در کره اسب و یا فلجی روده بعد از جراحی

مقدار و نحوه مصرف:

اسب: بصورت تزریق عضلانی‌

  • مقدار 0.3 تا 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام در دوز اولیه سپس در صورت نیاز روزانه 2 بار تکرار شود.

 

سگ و گربه: بصورت تزریق عضلانی

  • مقدار 0.5 تا 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام تجویز گردد.

موارد احتیاط:

در صورت تغییر رنگ دارو، از مصرف آن خودداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.