ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S


پتاسیم پراکسی مونو سولفات 21%

ویرکومیکس اس® - ®Virkomix S
 • - گونه هدف :
 • - طریقه مصرف :
 • - بسته بندی :
 • ظروف 100 گرمی، 0/5، 1، 2/5 و 5 کیلوگرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم محصول ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S حاوی 210 گرم پتاسیم مونو پرسولفات‌ می باشد.

موارد مصرف:

– موثرترین گندزدا بر 18 خانواده ویروسی انسان و دام؛ موثر بر کلیه باکتری های بیماریزای طیور، گاو، گوسفند و حیوانات خانگی؛ موثر بر ارگانیسم های عامل مسمومیت های غذایی نظیر سالمونلا، کامپیلوباکتر و لیستریا

– موثر بر تمامی قارچ های بیماریزای شایع نظیر آسپرژیلوس، کاندیدا و قارچ های عامل ‌Ringworm‌ (ترایکوفایتون و میکروسپوروم)

– موثر بر سطوح آلوده به مواد ارگانیک و سطوح خلل و فرج دار؛ موثر در آب های سخت و درجه حرارت کم

– قابلیت از بین بردن بیوفیلم باکتری ها به دلیل داشتن سورفکتانت و خاصیت اسیدی و اکسیدکنندگی غیر محرک، بدون ایجاد باقی مانده در محیط زیست و سمیت کم در رقت های پیشنهادی ‌

مقدار و نحوه مصرف:

گندزدایی نهایی: محصول را به نسبت 1 به 100 رقیق کرده و 300 میلی لیتر از محلول ضدعفونی کننده به ازای هر متر مربع اسپری شود.

گندزدایی وسایل فارم، کشتارگاه و کارخانه جوجه کشی: محصول را به نسبت 1 به 100 یا 1 به 200 (بسته به میزان آلودگی) رقیق کرده و 300 میلی لیتر از محلول گندزدا به ازای هر متر مربع اسپری شود.

گندزدایی سالن ها و ساختمان های فارم بر علیه ویروس ها و باکتری های بیماریزا: محصول را به نسبت 1 به 200 رقیق کرده و 300 میلی لیتر از محلول گندزدا به ازای هر متر مربع اسپری شود.

ضدعفونی آب آشامیدنی: محصول را به نسبت 1 به 200 رقیق کرده و رقت مورد نظر را در مخزن اصلی آب ریخته و اجازه دهید محلول گندزدا به تمام نقاط سیستم آبرسانی برسد. پس از یک ساعت آب موجود در سیستم را تخلیه و با آب تمیز بشویید.

گندزدایی مداوم و روزانه آب: محصول را به نسبت 1 به 1000 رقیق کرده و رقت مورد نظر را در مخزن اصلی آب ایجاد کنید.

گندزدایی هوای محیط:

اسپری: محصول را به نسبت 1 به 200 رقیق کرده و با استفاده از دستگاه اسپری کوله پشتی یک لیتر از محلول گندزدا را به ازای هر 10 متر مربع اسپری نمایید.

مه پاشی سرد: محصول را به نسبت 1به 100 رقیق کرده و با استفاده از دستگاه مه پاش یک لیتر از محلول گندزدا را به ازای هر 10 متر مربع مه پاشی نمایید.

مه پاشی گرم: محلول ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S را با رقت 1 به 25 رقیق کرده و با استفاده از دستگاه مه پاش گرم یک لیتر از محلول آماده شده را به ازای هر 40 متر مربع اسپری نمایید.

حوضچه گندزدایی: محصول را به نسبت 1به 100 رقیق کرده و محلول داخل حوضچه گندزدایی را هفته ای یکبار و در صورت استفاده زیاد به دفعات بیشتر تعویض کنید.

موارد احتیاط:

 • پودر ویرکومیکس اس® – ®Virkomix S محرک است لذا از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود. ‌
 • در صورت تماس با چشم ها، بلافاصله آنها را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمایید.
 • ‌از استنشاق بخار و ذرات اسپری شده خودداری کنید.‌
 • از تماس محلول با سطوح فلزی به مدت طولانی خودداری شود.
 • ‌محلول 1% ویرکومیکس است پوست و چشم را تحریک نمی کند.
 • پودر در 20 درجه سلسیوس پس از 36 ماه 2.3% خاصیت خود را از دست می دهد.‌
 • محلول 10% (تهیه شده با آب سخت با درجه سختی‌ ppm 300‌) پس از 7 روز 10% خاصیت خود را از دست می دهد.‌
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.

از مخلوط شدن این محصول با سایر مواد شیمیایی اجتناب شود.