ویتامین ث 50% رویان | Vitamin C 50%


ویتامین ث 50%

ویتامین ث 50% رویان | Vitamin C 50%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت 1 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر یک کیلوگرم ویتامین ث 50% رویان | Vitamin C 50% محتوی 500 گرم ال آسکوربیک اسید می باشد.‌

موارد مصرف:

1- در مواقع استرس ناشی از گرما و سرمای شدید، استرس حمل و نقل، استرس ناشی از تغییرات ناگهانی جیره، استرس زمان شروع تولید و پیک تولید در طیور تخمگذار و مادر، استرس واکسیناسیون، استرس ناشی از بیماری ها.

2- بهبود جذب و مصرف آهن، سلنیوم، کروم و مس.

3-  کمک به سلامت پوست و جلوگیری از شکنندگی و ضعف رگ های خونی با علائم خون ریزی که ممکن است در زیر پوست ظاهر شود.‌

4-  کاهش تحریک مخاط دستگاه تنفس در هنگام گرد و غبار داخل سالن، مشکلات تنفسی غیراختصاصی، عفونت ها خصوصا عفونت های ویروسی‌.

5- کمک به استحکام پوسته.‌

مقدار و نحوه مصرف:

  • استرس ناشی از درجه حرارت، استرس تولید در طیور تخمگذار، استرس ناشی از تغییرات در سالن 12-6 گرم در 100 لیتر آب (معادل 15-10 میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت 3 روز.
  •  استرس ناشی از واکسیناسیون یا نوک چینی، شوک گرمایی یا سرمایی و موارد مشابه 12 تا 20 گرم در 100 لیتر آب (معادل 20 – 15 میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت 3 روز‌.
  • بیماری های عفونی و انگلی 20 گرم در 100 لیتر آب (معادل 40 – 30 میلی گرم اسید آسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت 3 روز‌.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

ویتامین ث 50% رویان | Vitamin C 50% از تماس مستقیم پوست با فرآورده در زمان استفاده خودداری شود.‌

شرایط نگهداری:

ویتامین ث 50% در جای خشک و زیر 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌