ویتامین ب1 | Vitamin B1


ویتامین ب1 | Vitamin B1

ویتامین ب1 | Vitamin B1
 • - گونه هدف :
 • - بسته بندی :
 • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

ویتامین ب1 | Vitamin B1

هر میلی‌ لیتر حاوی 200 میلی گرم تیامین هیدروکلراید می باشد.‌‌

مکانیسم اثر:

تیامین‌ ‌یا ویتامین ب1 | Vitamin B1 یک ویتامین محلول در آب هست که‌ ‌به‌ عنوان‌ ‌بخشی از کوآنزیم در واکنش های دکربوکسیلاسیون‌ اکسیداتیو آلفا کتو اسید ها و اکسیداسیون کامل گلوکز از طریق‌ چرخه اسید ‌سیتریک نقش ‌عمده ای دارد.‌‌ درمواردی که کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی باشند و یا وقتی که گلوکز به جیره اضافه می شود نیاز به تیامین به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند.‌

بافت های وابسته به گلوکز یا لاکتات-پیرووات برای انرژی مانند مغز و قلب به خصوص در کمبود تیامین آسیب می بینند. کمبود تیامین ممکن است به صورت اولیه به علت کمبود در جیره و یا به صورت ثانویه، به دلیل تخریب ویتامین جیره توسط تیامیناز باشد. علت اصلی کمبود تیامین، وجود عوامل تخریب کننده تیامین است که به طور گسترده در طبیعت توزیع شده و توسط میکروفلورای شکمبه تولید می شود. سندرم‌ ‌کمبود ‌ویتامین ب1 | Vitamin B1 ‌با‌ ‌جیره‌ ‌فقیر‌ ‌از‌ ‌تیامین در مدت 2 الی‌‌ 4 هفته بروز می کند. گوسفندان در حال رشد بویژه در معرض خطر هستند و شیوع نکروز  cerebrocortical‌ با وجود گوگرد در جیره  مرتبط است.‌

فارماکوکینتیک:

 • این ویتامین پس از ‌تزریق عضلانی‌ به سرعت‌ جذب شده و ازطریق‌ دستگاه ‌گردش خون به سایر بافت ها منتقل‌ می‌ شود.‌‌
 • تیامین به مقدار کمی در کبد، کلیه، قلب و مغز ذخیره می شود.‌ تیامین در کبد به تیامین پیرو‌ فسفات تبدیل می شود.‌‌
 • دفع این ویتامین هم از طریق مدفوع و هم از طریق ادرار (‌به‌ ‌صورت پریمیدین و مقداری به صورت تغییر نیافته) انجام می گیرد.‌‌

موارد مصرف:

 • درمان اختصاصی مسمومیت با سرخس عقابی در اسب
 • درمان پولیوآنسفالومالاسی در نشخوارکنندگان
 • درمان مسمومیت با سرب و اتیلن گلایکول در دام های کوچک درمان‌ ‌کمبود تیامین در گوشتخواران که ماهی خام مصرف می کنند.‌

مقدار و نحوه مصرف:

به‌ روش عضلانی یا وریدی آهسته تزریق شود.‌‌

درمان مسمومیت با سرخس در اسب: روزانه 1 تا 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

درمان پولیوآنسفالومالاسی در نشخوارکنندگان:‌ روزانه 10 ‌تا 20 میلی گرم به ازای هر‌ ‌کیلوگرم وزن بدن

سگ‌ ‌و‌ ‌گربه:‌ روزانه 1 تا 2 ‌میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

موارد احتیاط:

 • تزریق وریدی ‌به آهستگی انجام شود.‌
 • در موارد مسمومیت‌ با سرخس، درمان باید به مدت یک هفته و در‌ مسمومیت‌ با سرب یا اتیلن گلایکول ‌به مدت‌ 15 روز ادامه داشته باشد.‌
 • مقدار مصرف دارو برحسب نوع‌ و علایم درمانگاهی طبق تشخیص دامپزشک‌ ‌تعیین‌ ‌شود.‌‌

شرایط نگهداری:

 • در مکان خشک در دمای 15 تا 25 درجه سلسیوس، دور از نور و یخ‌ ‌زدگی نگهداری شود.
 •  28 ‌روز پس از اولین‌ مصرف دارو قابل‌ ‌نگهداری‌ ‌است.‌‌