ویتامین ب 1 | Vitamin B1


ویتامین ب 1 | Vitamin B1

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌ لیتر حاوی:

تیامین هیدروکلراید (ویتامین B1) 200 میلی گرم

مکانیسم اثر:

تیامین‌ ‌یا ویتامین B1  یک ویتامین محلول در آب است که‌ ‌به‌ عنوان‌ ‌بخشی از کوآنزیم در واکنش های دکربوکسیلاسیون‌ اکسیداتیو آلفا کتو اسید ها و اکسیداسیون کامل گلوکز از طریق‌ چرخه اسید ‌سیتریک نقش ‌عمده ای دارد.

درمواردی که کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی باشند و یا وقتی که گلوکز به جیره اضافه می شود نیاز‌ ‌به تیامین به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند.

بافت های وابسته به گلوکز یا لاکتات-پیرووات برای انرژی مانند مغز و قلب در کمبود تیامین آسیب می بینند. کمبود تیامین ممکن است به صورت اولیه به علت کمبود در جیره و یا به صورت ثانویه، به دلیل تخریب ویتامین جیره توسط تیامیناز باشد.

فارماکوکینتیک:

این ویتامین پس از ‌تزریق عضلانی‌ به سرعت‌ جذب شده و ازطریق‌ دستگاه ‌گردش خون به سایر بافت ها منتقل‌ می‌ شود.

تیامین به مقدار کمی در کبد، کلیه، قلب و مغز ذخیره می شود.‌ تیامین در کبد به تیامین پیرو‌ فسفات تبدیل می شود.

دفع این ویتامین هم از طریق مدفوع و هم از طریق ادرار (‌به‌ ‌صورت پریمیدین و مقداری به صورت تغییر نیافته) انجام می شود.

موارد مصرف:

درمان مسمومیت با سرب و اتیلن گلایکول در سگ و گربه

مقدار و نحوه مصرف:

به‌ صورت عضلانی یا وریدی آهسته تزریق شود.

سگ‌ ‌و‌ ‌گربه:‌ روزانه 1 تا 2 ‌میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن‌

موارد احتیاط:

تزریق وریدی ‌به آهستگی انجام شود.

مقدار مصرف دارو برحسب نوع‌ و علایم درمانگاهی طبق تشخیص دامپزشک‌ ‌تعیین‌ ‌شود.

موارد منع مصرف:

در موارد حساسیت مفرط شناخته شده به ماده موثره، استفاده نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نورنگهداری شود.

از یخ‌ ‌زدگی ‌محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.