ویتاسلنیوم رویان – Vitaselenium


ویتامین E+D3+B12+ سلنیم + اینوزیتول

ویتاسلنیوم رویان - Vitaselenium
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر از محلول ویتاسلنیوم رویان – Vitaselenium حاوی:‌

ویتامین E ۱۰۰,۰۰۰ میلی گرم
سلنیوم ۵۰ میلی گرم
ویتامین D۳ ۲۰۰,۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین B۱۲ ۱۰ میلی گرم
اینوزیتول ۳۰۰۰ میلی گرم

مکانیسم اثر:

ویتامین ‌E‌ نقش اصلی خود را به عنوان یک آنتی اکسیدان ایفا کرده و باعث جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها و در نتیجه افزایش عمر اسیدهای چرب غیر اشباع می شود. ویتامین E‌ به عنوان تثبیت کننده و محافظ غشاء سلولی عمل کرده و همچنین مانع از تشکیل رادیکال های آزاد می شود.‌

سلنیم در ساختمان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز شرکت می کند. این آنزیم باعث حذف پراکسیدها که عامل تشکیل رادیکال های آزاد در سلول هستند می شود.‌

اینوزیتول در اختلالات مربوط به متابولیسم چربی ها و جذب آنها نقش دارد. ویتامین ‌‌D3 در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده می گردد. این عنصر در شکل گیری استخوان ها نیزنقش دارد. ویتامین ‌‌B12 در سنتز هموگلوبین و روند بلوغ گلبول های قرمز نقش دارد. ‌

موارد مصرف:

– عوارض ناشی از کمبود ویتامین E‌، سلنیوم، ویتامین B12‌

– دیستروفی عضلانی

– در هنگام کاهش جوجه درآوری

– مشکلات باروری

– اصلاح متابولیسم چربی ها (جلوگیری از لاشه چرب)‌

– در هنگام کاهش رشد

– افزایش تولید تخم مرغ

– هیدروپریکاردیوم

– انسفالومالاسی

– آسیت

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: 1‌ لیتر در 1000 – 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-7 روز متوالی‌

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

تداخل دارویی:

ندارد.

موارد احتیاط:

ندارد.

شرایط نگهداری:

ویتاسلنیوم رویان – Vitaselenium در جای خشک، بین 15 تا 30 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.