واکسن LSD-NDOLL


واکسن زنده تخفیف حدت یافته علیه بیماری لامپی اسکین

واکسن LSD-NDOLL
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Dollvet

مشخصات محصول

ترکیب:

واکسن LSD-NDOLL

هر دوز واکسن (2میلی لیتر ) شامل حداقل مقادیر زیر می باشد:
سویه نیتلینگ  LSD تخفیف حدت یافته 103.5TCID50
لاکتالبومین هیدرولیزات 0.25mg
سوکروز 0.5mg

موارد استفاده:

واکسن LSD-NDOLL برای ایجاد ایمنی فعال در گاوها علیه بیماری لامپی اسکین می باشد. ایمنی فعال 21 روز بعد از واکسیناسیون ایجاد می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

دوز مصرف 2 میلی لیتر می باشد که به صورت زیر پوستی تزریق می شود.

به منظور آماده سازی، ابتدا حجم مناسبی از حلال را به ویال لیوفیلیزه حاوی واکسن LSD-NDOLL اضافه کرده به آرامی تکان دهید تا حل شود، سپس مخلوط آماده شده را به ویال حلال اضافه کرده به خوبی تکان داده و استفاده کنید.

واکسن آماده شده باید ظرف 2 ساعت مصرف شود.

اثرات جانبی:

ممکن است بعد از واکسیناسیون افزایش مختصر دمای بدن در بعضی از حیوانات رخ دهد. تورم سفت یا نرمی به قطر 0.5 – 0.2 سانتیمتر و پوسته های نکروتیک خشکی ممکن است در سطح پوست محل تزریق مشاهده شود.

موارد احتیاط:

حیوانات آلوده و حیوانات در دوره کمون بیماری نباید واکسینه شوند.

ایمنی این واکسن در گاوهای آبستن هنوز مشخص نیست. به منظورجلوگیری از هر گونه خطر احتمالی، واکسن در 3 هفته آخر آبستنی استفاده نشود.

باید دقت شود تا در حین واکسیناسیون از آلودگی چشم ها و دست واکسیناتور با واکسن جلوگیری شود.در صورت آلودگی، با آب فراوان شستشو داده و ضدعفونی گردد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

همه ویال های استفاده شده باید بعد از 10 دقیقه جوشاندن، معدوم گردند.

شرایط نگهداری:

در دمای یخچال (8 – 2 درجه سلسیوس) و در جای تاریک نگهداری شود.

از یخ زدگی جلوگیری شود.

تولید کننده:

شرکت دلوت، کشور ترکیه‌