واکسن کشته | HG GEL-VAC 3


واکسن کشته علیه بیماری های کوریزای عفونی

واکسن کشته | HG GEL-VAC 3
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • FATRO
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 250 سی سی (500 دوزی) - ویال‌های 500 سی سی (1000 دوزی)

مشخصات محصول

مشخصات:

واکسن کشته | HG GEL-VAC 3 از سویه‌های باکتری هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ‌های B ,A‌ و C با ایمنی‌زایی بالا تهیه گردیده است.‌

کشت‌های باکتریایی پس از غیرفعال شدن باکتری‌ها، به جهت افزایش قدرت و طولانی‌تر شدن مدت ایمنی‌زایی به ادجوانت هیدروکسیدآلومینیوم اضافه می‌گردند.‌

ترکیب:

هر دوز واکسن کشته | HG GEL-VAC 3 حاوی:‌

باکتری غیرفعال هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ‌های B ,A‌ و C‌:‌ حداقل ‌‌ CFU3 x 910 برای هر سروتیپ‌

موارد مصرف:

HG GEL-VAC 3 برای واکسیناسیون ماکیان علیه کوریزای عفونی استفاده می‌شود. این ‌واکسن قابلیت مصرف در مرغ‌های  مادر و تخمگذار تجاری را دارد.‌

میزان و روش مصرف:

هر دوز واکسن کشته | HG GEL-VAC 3 به میزان 0.5 سی سی در ناحیه پشت گردن به صورت زیرپوستی تزریق می‌گردد. جهت دستیابی به حداکثر ایمنی‌زایی می‌توان این واکسن را در دو نوبت در سنین 6 تا 8 هفتگی و سپس نوبت دوم را قبل از شروع تولید (16 تا 18 هفتگی) تزریق نمود. بهترین نتایج زمانی حاصل می‌شوند که برنامه‌های واکسیناسیون پیشگیرانه با اقدامات بهداشتی و پاکسازی مناسب همراه گردند.‌

توجه:

قبل از تزریق واکسن به پرنده، اجازه دهید تا دمای محتویات واکسن به حرارت اتاق برسد. قبل از تزریق و نیز در حین تزریق ویال‌های واکسن را کاملاً تکان دهید.‌

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

از یخ زدگی محافظت شود.‌

عمر قفسه‌ای:

24‌ ماه‌