واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A B G


واکسن کشته نیوکاسل+برونشیت+گامبورو+EDS

واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A B G
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • FATRO
  • - بسته بندی :
  • فلاکن 500 میلی لیتری 1000 دوزی‌

مشخصات محصول

خصوصیات واکسن:

واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A B G از آنتی‌ژن‌های بسیار ایمنی‌زای نیوکاسل، برونشیت عفونی، گامبورو و سندرم کاهش تولید تخم‌مرغ ماکیان تهیه شده است.‌

کشت‌های ویروسی بیماری‌های فوق‌الذکر به شکل مناسبی غیرفعال گردیده و در‌ ادجوانت روغنی قرار گرفته‌اند تا  اثرات ایمونوژنیک این آنتی‌ژن‌ها تشدید شده و در مدت طولانی‌تری اثر خود را حفظ نمایند.‌

علیه بیماری های:

نیوکاسل، گامبورو و سندرم کاهش تولید تخم مرغ

ترکیب واکسن:

یک دوز از واکسن شامل :‌
ویروس غیرفعال نیوکاسل                        ‌ حداقل 50PD50
ویروس غیرفعال برونشیت عفونی‌ حداقل 107.5EID50
آدنو ویروس غیرفعال سندرم کاهش تولید تخم مرغ حداقل ‌ 1000HAU
ویروس غیرفعال گامبورو حداقل50 106.5TCID  

موارد مصرف:

واکسیناسیون مرغ‌های مادر علیه نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم کاهش تولید تخم مرغ (76 EDS) و گامبورو. در طی هفته‌های اول زندگی، جوجه‌های به دست آمده از گله‌های مادری که واکسن OLVAC A+B+G دریافت نموده‌اند، از طریق آنتی‌بادی مادری در برابر گامبورو محافظت خواهند شد.‌

تجویز و دوز مصرفی:

مقدار نیم سی‌سی به صورت زیرپوستی در پشت ناحیه گردن تزریق شود.‌

واکسیناسیون باید در پرندگان قبل از ورود به مرحله تخمگذاری (در طی هفته‌های 16 الی 18 زندگی) و متعاقباً پس از دریافت واکسن‌های زنده نیوکاسل، برونشیت و گامبورو در دوره پرورش صورت پذیرد.‌

توجه:

قبل از استفاده از واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A B G، درجه حرارت آن را به درجه اتاق برسانید.‌

قبل از استفاده از واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A B G، فلاکن را خوب تکان دهید.‌

نگهداری واکسن:

در درجه حرارت ما بین 2 تا 8 سلسیوس نگهداری شود (درجه حرارت یخچال.)

از فریز کردن واکسن چهارگانه کشته | OLVAC A B G خودداری نمایید

ماندگاری:

24‌ ماه ‌

تولیدکننده:

شرکت فاترو – ایتالیا