واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10


واکسن زنده نیوکاسل | Newcastle live vaccine

واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • FATRO
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 1000 و 2500 دوزی

مشخصات محصول

نوع محصول:

واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10

واکسن زنده تخفیف حدت یافته به فرم لیوفلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل

واکسن حاوی سویه منتخب و برتر لنتوژنیک NDV6/10 به میزان حداقل 106.5EID50 می‌باشد.‌

خصوصیات و ویژگی‌های سویه لنتوژنیک:

کاملاً بی‌خطر در مقایسه با سایر سویه‌های واکسن نیوکاسل و ایجاد ایمنی‌زایی مطلوب قابل اسپری در جوجه‌های یک روزه بدون هیچ‌گونه واکنش و راکسیون بعد از واکسیناسیون (حتی به روش اسپری به میزان 100 برابر حداقل دز، عواض تنفسی و استرس مشاهده نمی‌شود.)‌

مقاوم در برابر حرارت:

به مدت 20 دقیقه در دمای 56 درجه سلسیوس مقاومت می نماید. این ویژگی باعث حفظ تیتر ثابت ویروس پس از حل کردن در آب و به هنگام استفاده و همچنین به هنگام نگهداری واکسن در مدت زمان shelf-life می‌شود.‌ شاخص بیماریزای داخل مغزی‌ (Intracerebral Pathogenicity lndex – ICPI) این سویه معادل صفر می‌باشد.‌‌‌

شاخص و اندکس استرس ویروس بسیار پایین و به میزان حداقل است.‌

متوسط زمان کشندگی در جنین (Mean Death Time – MDT)‌‌ بالای 120 ساعت می‌باشد که از مزیت‌های دیگر این سویه و واکسن در مقایسه با سایر سویه‌های لنتوژنیک می‌باشد.‌

روش مصرف واکسن:

واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10 به 3 طریق آب آشامیدنی، قطره‌ی داخل چشم و بینی و به روش اسپری قابل استفاده می‌باشد.

جدول زمانی واکسیناسیون:

واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10 در هر محدوده سنی به شرط سالم بودن جوجه‌ها قابل استفاده می‌باشد.‌

‌در جوجه‌های گوشتی اولین واکسیناسیون در محدوده سنی 1-8 روزگی به روش اسپری و یا قطره داخل چشمی – بینی و نوبت دوم (بوستر)، 3 هفته پس از اولین واکسیناسیون و به روش آب آشامیدنی توصیه می‌شود.‌

در مرغ‌های مادر و تخمگذار، علاوه بر اجرای روش فوق، سومین واکسیناسیون در محدوده سنی 15 الی 20 هفتگی (قبل از تخمگذاری) ضروری می‌باشد.‌

توجه:‌ مصرف همزمان واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10 با واکسن دوگانه زنده | BIO-VAC NDV 6/10+BH120 برونشیت هیچگونه اثرات فزاینده در بروز عوارض ثانویه تنفسی پس از واکسیناسیون ندارد.

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت مابین 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود.

عمر قفسه ای:

18‌ ماه‌

تولیدکننده:

شرکت فاترو – ایتالیا