واكسن پولواک® ای كولای | Poulvac® E coli


واکسن پولواک® ای کولای

واكسن پولواک® ای كولای | Poulvac® E coli
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 2500، 5000 و 10000 دوزی

مشخصات محصول

مشخصات:

واکسن پولواک® ای کولای | Poulvac® E coli یک واکسن باکتریایی لیوفیلیزه است که کمک شایانی به کاهش تلفات و جراحات ناشی از باکتری ای‌کولای شامل:

پریکاردیت، پری‌هپاتیت، تورم و التهاب کیسه‌های هوایی در نیمچه‌های گوشتی، پولت‌های مادر و پولت‌های تخمگذار تجاری می‌نماید.‌

ترکیب:

هر دوز واکسن پولواک® ای کولای | Poulvac® E coli حاوی:‌

باکتری زنده ای‌کولای فاقد ژن aroA ‌، تیپ O78،  سویه  ‌ EC34195حداقل CFU  ا  108 * x 9.1 تا 106 * 5.2

موارد کاربرد:

جهت ایمن کردن نیمچه‌های گوشتی و پولت‌های مادر و پولت‌های تخمگذار برای کاستن تلفات و جراحات ناشی از ای‌کولای سروتیپ ‌ O78.

همچنین ایمنی متقاطع در کاهش بروز و شدت تورم و التهاب کیسه‌های هوایی ناشی از سروتیپ‌هایO1‌‌، O2، ‌‌ O18‌ نیز ایجاد می‌گردد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

یک دوز از واکسن پولواک® ای کولای | Poulvac® E coli از سن یک روزگی به شکل اسپری قابل تجویز است. تا 15 دقیقه پس از اسپری تهویه بایستی خاموش باقی بماند.‌

موارد احتیاط:

فقط پرندگان سالم را واکسینه نمایید.‌

یک هفته قبل و بعد از واکسیناسیون از مصرف آنتی‌بیوتیک پرهیز گردد.‌

افرادی که دچار مشکلات تضعیف ایمنی هستند، حین انجام واکسیناسیون نباید در محیط حضور داشته باشند.‌

از 6 هفته قبل از شروع تخمگذاری و حین تخمگذاری از مصرف واکسن در گله پرهیز شود.‌

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود.

از یخ زدن واکسن اجتناب به عمل آید.‌

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس – آمریکا