واكسن زنده | LAR-VAC


واکسن زنده لیوفیلیزه علیه لارنگوتراکئیت عفونی

واكسن زنده | LAR-VAC
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • FATRO
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 1000 دوزی به همراه حلال‌

مشخصات محصول

مشخصات:

واکسن زنده | LAR-VAC از کشت یک سویه تخفیف حدت یافته ویروس لارنگوتراکئیت عفونی بر روی بافت کبدی جنین جوجه تخم‌مرغ‌های SPF‌ تهیه می‌شود که نهایتاً به شکل لیوفیلیزه در آمده است.‌

ایمنی بعد از 10 الی 15 روز پس از دریافت واکسن ایجاد می‌شود، البته چند روز پس از انجام واکسیناسیون طیور به طور نسبی با استفاده از پدیده اینترفرانس حفاظت نسبی در برابر بیماری دارند.‌

ترکیب:

هر دوز واکسن حاوی حداقل 103.2TCID50

 

موارد کاربرد:

واکسن زنده | LAR-VAC برای پیشگیری از بروز بیماری لارنگوتراکئیت عفونی‌.

مقدار و نحوه مصرف:

محتویات ویال واکسن را در حلال حل نمایید. با استفاده از یک قطره چکان مناسب، یک قطره از واکسن داخل بینی یا چشم پرنده چکانده شود.

واکسن زنده | LAR-VAC می‌تواند در پرندگان سالم با سن بالای 21 روز مورد استفاده قرار گیرد.‌

نیمچه گوشتی:

اولین دوز واکسن در سن 21 تا 28 روزگی‌

دومین دوز واکسن در سن 40 روزگی

مادر و تخم گذار:

اولین دوز واکسن در سن 4 تا 6 هفتگی‌

دومین دوز واکسن قبل از شروع تخمگذاری (سن 15 الی 20 هفتگی)

تذکر:

پس از استفاده ویال‌های خالی واکسن بایستی ضدعفونی شده یا سوزانده شوند.‌

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

عمر قفسه‌ای:

18‌ ماه‌