هیستاپلن® | ®Histaplen


تریپلن آمین 2% | Tripelennamine 2%

هیستاپلن® | ®Histaplen
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از هیستاپلن® | ®Histaplen حاوی 20 میلی گرم تریپلن آمین هیدروکلراید می باشد.‌

مکانیسم اثر:

هیستاپلن® | ®Histaplen یک آنتی هیستامین (آنتاگونیست گیرنده های H1‌) می باشد که با اثر آنتاگونیستی رقابتی با هیستامین در محل گیرنده ها اثرات فارماکولوژیک و درمانی خود را ایفا می نماید، ولی از ترشح هیستامین جلوگیری نمی نماید. واکنش بدن به هیستامین با انقباض عضلات صاف، انقباض عروقی، علایم التهاب و شوک نشان داده می شود. نیمه عمر تریپلن آمین بعد از تجویز عضلانی 6 ساعت می باشد در حالیکه نیمه عمر هیستامین حدود یک تا دو ساعت است بنابراین تریپلن آمین بیشتر در جلوگیری از اثرات هیستامین در بدن تاثیر خود را القا می‌نماید. تریپلن آمین در مقایسه با سایر آنتی هیستامین ها اثر آنتی کولینرژیکی بسیار کم و اثر آرامبخشی متوسطی دارد.‌

موارد مصرف:

گاو و اسب: خارش، کهیر، لامینایتیس، آلرژی غذایی، نیش حشرات، ادم ریوی، شوک آنافیلاکتیک، توکسمی ناشی از عفونت های باکتریایی و یا بیماری های گوارشی‌.

سگ و گربه: اگزما، تنگی نفس ،کانژنکتیویت آلرژیک‌.

مقدار و نحوه مصرف:

اسب وگاو: یک میلی لیتر به ازای هر 25 کیلوگرم وزن بدن دام بصورت تجویز عضلانی

سگ وگربه:  0.2 میلی لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن دام بصورت تجویز عضلانی‌

درصورت نیاز، دارو می‌تواند 6 تا 12 ساعت بعد مجدداً تزریق شود.‌

موارد منع مصرف:

در حیوانات حساس به دارو، نباید تجویز گردد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 2روز‌

شیر: 48 ساعت‌

موارد احتیاط:

هرگز بیشتر از 10 میلی لیتر از دارو در یک ناحیه تزریق نشود.‌

درصورت تجویز دارو بیشتر از دوز توصیه شده یا تزریق سریع دارو مثلاً در تزریق وریدی، محرک دستگاه عصبی مرکزی می‌باشد. گزارشاتی از بروز هیجان، اضطراب، لرزش عضلانی به مدت 20 دقیقه پس از تزریق وریدی دارو دراسب وجود دارد. بنابر این در اسب فقط بصورت عضلانی تجویز گردد.‌

درصورت مصرف این دارو در موارد نیش زدگی مار سایر درمان های مرتبط برای کاهش اثرات توکسیک ناشی از سم مار نیز انجام شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.‌

از یخ زدگی محافظت شود.‌