هیستاپلن® | ®Histaplen


تریپلن آمین هیدروکلراید 2% | Tripelennamine HCl 2%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

تریپلن آمین هیدروکلراید 20 میلی گرم ‌

مکانیسم اثر:

تریپلن آمین یک آنتی هیستامین(آنتاگونیست گیرنده های H1) است که با اثر آنتاگونیستی رقابتی با هیستامین در محل گیرنده ها اثرات فارماکولوژیک و درمانی خود را ایفا می کند، ولی از ترشح هیستامین جلوگیری نمی کند. واکنش بدن به هیستامین با انقباض عضلات صاف، انقباض عروقی، علایم التهاب و شوک نشان داده می شود. نیمه عمر تریپلن آمین بعد از تزریق عضلانی 6 ساعت است در حالیکه نیمه عمر هیستامین حدود یک تا دو ساعت است بنابراین تریپلن آمین بیشتر در جلوگیری از اثرات هیستامین در بدن تاثیر خود را القا می‌کند. تریپلن آمین در مقایسه با سایر آنتی هیستامین ها اثر آنتی کولینرژیکی بسیار کم و اثر آرامبخشی متوسطی دارد.

موارد مصرف:

– اگزما

– تنگی نفس

– کانژنکتیویت آلرژیک‌‌

مقدار و نحوه مصرف:

سگ وگربه:  0.2 میلی لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن حیوان بصورت تزریق عضلانی‌‌

درصورت نیاز، دارو می‌تواند 6 تا 12 ساعت بعد مجدداً تزریق شود.

موارد منع مصرف:

در حیوانات حساس به دارو، نباید مصرف شود.

موارد احتیاط:

هرگز بیشتر از 10 میلی لیتر از دارو در یک ناحیه تزریق نشود.

درصورت مصرف این دارو در موارد نیش زدگی مار سایر درمان های مرتبط برای کاهش اثرات توکسیک ناشی از سم مار نیز انجام شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 ازدرجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.