هندریکس | Hendrix


کنسانتره 2.5%

هندریکس | Hendrix
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Nutreco
  • - بسته بندی :
  • کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

هندریکس | Hendrix