نوتراکور پی اس 58 | NUTRACOR PS 58


پودر چربی

نوتراکور پی اس 58 | NUTRACOR PS 58
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • 25 کیلویی کاغذی یا PP بسته بندی می شود.

مشخصات محصول

نوع محصول و موارد استفاده:

نوتراکور پی اس 58 | NUTRACOR PS 58

از روغن پالم تازه تولید شده و بصورت دانه های شکسته شده چربی خشک به عنوان منبع انرژی درجیره نشخوارکنندگان و حیوانات تک معده ای استفاده می شود.

نوتراکور پی اس 58 | NUTRACOR PS 58 شامل مقادیر بالایی از اسید پالمیتیک بوده که در صورت استفاده در جیره نشخوارکنندگان شیروار سبب افزایش چربی شیر می شود.‌

اجزای تشکیل دهنده:

روغن پالم 100%‌

آنتی اکسیدان(BHT) صد پی پی ام‌

ویژگی ها:

چربی خالص حداکثر 99%

رطوبت حداکثر 0.5%

عدد یدی حداکثر 21‌

نقطه ذوب 55 تا 60 درجه سلسیوس

رنگ سفید

ظاهربصورت گرانول های گرد در حدود 800 میکرون‌

روش استفاده:

استفاده بصورت مخلوط مستقیم در جیره، روزانه به اندازه 225 گرم تا یک کیلوگرم به ازای هر راس گاو (حداکثر 1.5%  درصد مصرف ماده خشک جیره ) و یا جهت مصرف بهینه حداکثر 6 درصد کل چربی جیره محاسبه شود.

برای توصیه های ویژه با جیره نویس مشورت گردد.‌

شرایط نگهداری:

نوتراکور پی اس 58 | NUTRACOR PS 58 در محل خشک و خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.‌

تولیدکننده:

 شرکت ‌WAWASAN AGROLIPIDS‌ – مالزی ‌