نوتراکال سی اس | NUTRACAL CS


پودر چربی کلسیمی

نوتراکال سی اس | NUTRACAL CS
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • 25 کیلویی کاغذی یا PP بسته بندی می شود.

مشخصات محصول

نوع محصول و موارد استفاده:

نوتراکال سی اس | NUTRACAL CS

نمک کلسیمی اسیدهای چرب با زنجیره بلند می باشد.

استفاده از نمک کلسیم روش مناسب جهت فراهم آوری انرژی اسید های چرب برای مصرف نشخوارکنندگان شیروار است که بیوهیدروژناسیون در شکمبه ( بخصوص در مورد اسید های چرب غیراشباع ) را به حداقل می رساند.

اسید های چرب غیراشباع بخشی از محتوای اسیدهای چرب ضروری را تشکیل می دهند که برای هضم اسیدهای چرب از طریق ایجاد میسل ها مفید می باشند و با افزایش میزان دسترسی به اسید لینولئیک‌‌C 18:2 ‌  (امگا 6) و اسید لینولنیک ‌‌C‌ 18:3  (امگا 3) به بهبودکارکرد دستگاه تولید مثل و تولیدشیرکمک می کند.‌

ویژگی ها:

اسیدچرب استخراج شده از پالم حداقل 84%

اکسید کلسیم حداکثر 14%

رطوبت حداکثر 5%

خاکستر حداکثر 12% تا 13%

آنتی اکسیدان (BHT)  صد پی پی ام‌

ظاهربصورت گرانول های گرد قهوه ای بین 300 میکرون تا 3 میلی متر‌

مقدار و نحوه مصرف:

استفاده بصورت مخلوط مستقیم در جیره، روزانه به اندازه 225 گرم تا یک کیلوگرم به ازای هر راس گاو (حداکثر %1.5 درصد مصرف ماده خشک جیره ) و یا جهت مصرف بهینه حداکثر 6 درصد کل چربی جیره محاسبه شود.

برای توصیه های ویژه با جیره نویس مشورت گردد.‌

شرایط نگهداری:

نوتراکال سی اس | NUTRACAL CS در محل خشک (رطوبت کمتر از 60%) و خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.‌

عمر قفسه ای:

 12 ماه پس از تاریخ تولید

تولید کننده:

شرکت ‌WAWASAN AGROLIPIDS‌ – مالزی‌