نمافری پلاس® | ®Nemafree Plus


آبامکتین + آلبندازول + لوامیزول + سلنیم + کبالت | Abamectin + Albendazole + Levamisole + Selenium + Cobalt

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 250، 500 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر از محلول حاوی:

آبامکتین 0.8 گرم
لوامیزول هیدروکلراید 30 گرم
آلبندازول 20 گرم
سلنیوم (سدیم سلنیت) 0.4 گرم
کبالت (سولفات)‌ 1.85 گرم

مکانیسم اثر:

آبامکتین همانند سایر ماکروسایکلیک لاکتون ها، به عنوان آگونیست انتقال‌دهنده عصبی ‌GABA‌ (گاما آمینوبوتیریک اسید) در سلول‌های عصبی عمل می‌کند و همچنین به کانال‌های ورود یون‌های کلراید در سلول‌های عصبی و عضلانی بی‌مهرگان متصل می‌شود. آبامکتین در هر دو مسیر، انتقال پیام های عصبی انگل‌ها را مسدود می‌کند که یا فلج شده و از بدن خارج می‌شوند یا از در اثر گرسنگی می‌میرند. همچنین آبامکتین با کاهش تخم گذاری انگل یا القای غیر طبیعی اووژنز بر تولید مثل برخی از انگل ها تاثیر می گذارد.

‌لوامیزول نیز ایزومر یک ضد کرم تترامیزول است و با مکانیسمی مشابه آگونیست های کولینرژیک با دپولاریزه کردن‌ ‌گانگلیون ها، باعث بلاک عصبی-عضلانی در انگل می شود.

‌آلبندازول مانند سایر بنزیمیدازول ها با جلوگیری از اثر آنزیم فومارات ردوکتاز موجب توقف تولید ‌ATP‌ و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می شود.‌

سلنیم و کبالت از عناصر کم‌‌ ‌نیاز هستند که به عنوان مکمل تغذیه ای استفاده می شوند.

موارد مصرف:

این محصول یک شربت ضد انگل ترکیبی حاوی آبامکتین از خانواده اورمکتین/میلبمایسین، آلبندازول از خانواده بنزیمیدازول و لوامیزول از خانواده لوامیزول/مورانتل است که بر انگل های گوارشی حساس به یک یا بیش از یک گروه از این ضد انگل ها و بر روی کرم های ریوی، جرب سارکوپتس اسکابئی و لارو بینی موثر است. این محصول همچنین حاوی سلنیوم و کبالت است. ‌این محصول برای کنترل و درمان آلودگی های ناشی از مراحل بالغ و نابالغ کرم های گرد موثر است. تاثیر آن بر انگل ها در جدول زیر آورده شده است.‌

 

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول باید به صورت خوراکی و با شربت خوران مناسب مصرف شود.

یک میلی لیتر به ازای هر 4 کیلوگرم وزن بدن (200 میکرو گرم آبامکتین، 5/7 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید، 5 میلی گرم آلبندازول، 1/0 میلی گرم سلنیوم و 462/0 میلی گرم کبالت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف شود.

 

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 21 روز ‌

شیر: 35 روز ‌

 

موارد منع مصرف‌:

از مکمل های حاوی سلنیم در فاصله زمانی کمتر از 3 هفته استفاده نکنید.‌

همزمان با سایر کودها، یا فرآورده های حاوی سلنیم استفاده نکنید و بدون مشورت با دامپزشک بیش از مقادیر تعیین شده مصرف نکنید.

بیشتر از مقادیر و دفعات تکرار توصیه شده مصرف نشود.

در دام های با وزن کمتر از 15 کیلوگرم و سن کمتر از 4 هفته مصرف نشود.

توصیه های دارویی:

قبل از مصرف، ظرف محصول را سروته کرده و به خوبی تکان دهید.

این محصول آماده مصرف با استفاده از شربت خوران استاندارد است و نباید رقیق شود. ی

ک راس دام باید قبل از درمان به عنوان نمونه وزن شود.

مقدار مصرف در هر گروه برحسب وزن زنده سنگین‌ترین دام تعیین شود.

کمتر از مقادیر توصیه شده مصرف نکنید.

اگر از نظر وزن زنده دام ها در هر گروه تفاوت زیادی وجود دارد، برای جلوگیری از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، بر اساس وزن بدن هر دام دارو مصرف شود.

دارو بوسیله شربت خوران باید پشت قاعده زبان خالی شود تا وارد شکمبه شود.

کالیبره بودن شربت خوران باید قبل و در حین استفاده از آن بررسی و از دریافت دوز کامل دارو توسط دام اطمینان حاصل شود.

‌3‌ برابر مقدار توصیه شده و یا بیشتر آن می تواند علائم مسمومیت با لوامیزول را ایجاد کند، بنابراین وزن زنده دام را با دقت تخمین بزنید.

دام های دهیدراته ممکن است بیشتر مستعد مسمومیت باشند.

برای آبزیان بسیار سمی است و اثرات طولانی مدت دارد.

از آلودگی منابع آبی با ظرف خالی و یا حاوی محصول خودداری کنید.

طبق دستور مصرف شود.

تداخل دارویی:

تداخل دارویی کشنده ممکن است بین مصرف لوامیزول و استفاده از حمام های حاوی ترکیبات ارگانوفسفره رخ دهد.

موارد احتیاط‌:

در صورت ریختن محصول در محیط، لباس محافظ مناسب بپوشید و از ورود مواد به منابع آبی جلوگیری کنید.

مواد ریخته شده را با مواد خنثی جمع کنید و در ظروف مخصوص زباله قرار دهید.

ناحیه را با آب بشویید و با مواد خنثی جمع کنید.

زباله ها را به روش های بهداشتی معدوم کنید.

با وسایل نقلیه عمومی حمل نشود.

‌ترجیحاً محصول را به روش های بهداشتی پس از استفاده دور بریزید.

پس از مصرف محصول از ظرف آن به هیچ منظور دیگری استفاده نکنید.

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان:

قبل از استفاده دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

‌این محصول ممکن است باعث تحریک چشم و واکنش حساسیت پوستی شود.

این محصول مشکوک به ایجاد نواقص ژنتیکی و بروز آسیب تولید مثلی و تکاملی و آسیب به ارگان های بدن در صورت مصرف مکرر خوراکی در دوز های بالا است.

از تماس با چشم و پوست، بلع یا استنشاق محصول اجتناب کنید.

پس از کار با این محصول دست و محل تماس محصول با پوست را بشویید.

از تنفس بخار محصول خودداری کنید.

لباس آلوده به محصول را از محل کار خارج نکنید.

از رهاسازی محصول در محیط اجتناب کنید.

در صورت لزوم از تجهیزات حفاظت شخصی استفاده کنید.

در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب و صابون فراوان بشویید.

در صورت تماس با چشم، با احتیاط چشم ها را به مدت چند دقیقه بشویید.

در صورت استفاده از لنز چشمی، آن ها را بردارید و به شستشوی چشم ادامه دهید.

در صورت پایداری سوزش چشم، بلع یا بروز علایم مسمومیت به همراه برچسب محصول بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

لباس های آلوده را پیش از استفاده مجدد بشویید.

شرایط نگهداری:

این محصول در ظرف اصلی، دور از نور، با درب بسته و در دمای 30-150 درجه سلسیوس نگهداری کنید.

یک ماه پس از باز کردن درب بطری مابقی دارو، دور ریخته شود.