نئوسولفا® | ®NeoSulfa


سولفادیازین 15% + نئومایسین 2.5% | Sulfadiazine 15% + Neomycin 2.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 500 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر از محصول حاوی 150 میلی‌گرم سولفادیازین (سدیم) و 25 میلی‌گرم نئومایسین (سولفات) می‌باشد.

مکانیسم اثر:

سولفادیازین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که به شکل رقابتی از تبدیل پاراآمینوبنزوئیک اسید (PABA) به اسید فولیک جلوگیری کرده و با اختلال در بیوسنتز اسید فولیک در باکتری ها عمل می کند. سولفادیازین به سرعت از طریق دستگاه گوارش جذب و در همه

بافت ها و مایعات بدن‌‌پخش می شود.

نئومایسین مانند سایر آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی اثر باکتریوسیدال و وابسته به غلظت داشته و  اثر ضد باکتری آن در درجه اول بر روی باکتری های گرم منفی هوازی است. نئومایسین به مقدار ناچیزی از دستگاه گوارش جذب می شود. این آنتی بیوتیک نیمه عمر کوتاهی دارد و تقریبا بدون تغییر از دستگاه گوارش دفع می گردد.

موارد مصرف:

برای درمان اسهال عفونی ناشی از میکروارگانیسم های حساس به ترکیب سولفادیازین و نئومایسین در گوساله های شیرخوار ‌

مقدار و نحوه مصرف:

4 میلی لیتر از محلول به ازای هر 10 کیلو گرم وزن بدن ( 60 میلی گرم سولفادیازین و 10 میلی گرم نئومایسین به ازای هر کیلو گرم وزن

بدن) دو بار در روز و حداکثر به مدت 5 روز بصورت خوراکی‌

 

موارد منع مصرف:

این دارو در مواردی که حساسیت نسبت به هر یک از مواد تشکیل دهنده  مشاهده شود منع مصرف دارد.

از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده پرهیز گردد.

همزمان با بی حس کننده های موضعی خانواده پروکائین و ویتامین ب کمپلکس، به دلیل خاصیت آنتاگونیستی با ترکیبات سولفونامیدی مصرف نشود.

در گوساله با شکمبه فعال، گاو شیرده، کره اسب و اسب مصرف نشود.

عوارض جانبی:

مصرف طولانی مدت نئومایسین خوراکی ممکن است منجر به بروز عفونت های باکتریایی و قارچی شود.

زمان پرهیز از مصرف‌:

گوشت و احشاء:‌‌ 28 ‌روز‌‌

مصرف آن دردام هایی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است.

توصیه‌های دارویی‌:

پیش از مصرف بطری حاوی محصول را به خوبی تکان دهید.

با درنچر خورانده شود.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم محصول با پوست خودداری شود.

پس از استفاده، حتماً دست‌ها را شستشو دهید.

سولفونامید ها در صورت تزریق و یا از طریق تنفسی، گوارشی یا تماس پوستی ممکن است باعث بروز ازدیاد حساسیت (آلرژی) شده و واکنش آلرژیک به این ترکیبات می تواند شدید باشد.

ازدیاد حساسیت به سولفونامید ها ممکن است منجر به واکنش متقاطع با سایر آنتی بیوتیک ها گردد.

اگر نسبت به سولفونامیدها حساسیت دارید از تماس با این محصول خودداری کنید و چنانچه متعاقب تماس با این دارو علایم حساسیت مانند عوارض پوستی بروز نماید، ‌باید هر چه سریعتر بدنبال اقدامات پزشکی بوده و پزشک را در جریان کلیه موارد مربوطه قرار دهید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30 – 15 درجه سلسیوس نگهداری شود.

مصرف این دارو بعد از باز شدن درب محصول تا 28 روز امکان‌پذیر می‌باشد.