نئوستیگمین متیل سولفات 0.15% | Neostigmine Methylsulfate 0.15%


نئوستیگمین متیل سولفات 0.15% | Neostigmine Methylsulfate 0.15%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

نئوستیگمین متیل سولفات 1.5 میلی گرم

مکانیسم اثر:

نئوستیگمین متیل سولفات یک آنتی کولین استراز است که با اتصال به برخی از نقاط کولین استراز از واکنش آن با استیل کولین جلوگیری می کند. این دارو محل فعال استیل کولین استراز را مسدود می کند، بنابراین آنزیم دیگر نمی تواند مولکول های استیل کولین را قبل از رسیدن به گیرنده های غشای پس سیناپسی تجزیه کند بنابراین، با مسدود شدن استیل کولین استراز، استیل کولین می تواند به گیرنده های معدودی متصل شود و باعث انقباض عضلانی شود. علاوه بر این، نئوستیگمین به طور غیر مستقیم گیرنده های نیکوتینی و موسکارینی را تحریک می کند.

نئوستیگمین دارای نیتروژن چهارتایی است. از این رو قطبی است و از سد خونی مغزی عبور نمی کند و وارد ‌CNS‌ نمی شود. شدت و مدت اثر آنتی کولین استراز به شدت اتصال و سرعت برگشت پذیری خود به خود آن اتصال بستگی دارد.

نئوستیگمین باعث انقباض فیبر صاف روده و برگشت پذیری خود به خودی دستگاه گوارش می شود. بنابراین حرکات دودی و ترشحات افزایش می یابد (30-10 دقیقه بعد از تزریق). در دستگاه تنفسی باعث انقباض عضله صاف برونش، افزایش فعالیت مژگانی و ترشحات برونش می شود.

در سیستم گردش خون باعث کاهش ضربان قلب و انقباض و اتساع عروق می شود. در مجاری ادراری باعث انقباض ماهیچه صاف مثانه

می شود. روی ماهیچه اسکلتی اثر ضدکوراری دارد.

 

موارد مصرف:

گاو، گوسفند و بز: آتونی شکمبه، آتونی روده

اسب: آتونی روده، آتونی مثانه

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق به صورت داخل عضلا‌نی و زیر جلدی

22/0 میلی گرم  نئوستیگمین متیل سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با 15/0 میلی لیتر از محصول به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن.

زمان پرهیز از مصرف:

در موارد انسداد مکانیکی دستگاه گوارش، مجاری ادراری وپریتونیت مصرف نشود.

در حیواناتی با سابقه حساسیت به ماده موثره یا هر یک از اکسپیانت ها مصرف نشود.

در صورت اختلال پروکسیمال روده در اسب مصرف نشود.

در حیوانات آبستن یا شیرده مصرف نشود.

تداخل دارویی:

همراه با سایر مهارکننده های کولین استراز یا داروهای مسدودکننده عصبی عضلانی دپلاریزه (سوکسینیل کولین) تجویز نشود.

کورتیکواستروئیدها ممکن است فعالیت آنتی کولین استرازی نئوستیگمین را کاهش دهند.

پس از قطع درمان با کورتیکواستروئیدها نئوستیگمین می تواند فعالیت آنتی کولین استرازی را افزایش دهد.

تجویز منیزیم به صورت تزریقی به علت اثر تضعیف کنندگی مستقیم بر روی عضلات اسکلتی  با فعالیت آنتی کولین استرازی نئوستیگمین اثر آنتاگونیستی دارد.

آتروپین اثرات موسکارینی نئوستیگمین را معکوس می کند.

موارد احتیاط:

حیوان باید از نظر بروز اثرات کولینرژیک تحت نظارت باشد زیرا عوارض جانبی وابسته به دوز است.

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:

آسم برونشیال عمدتاً در اسب، آریتمی قلبی (خطر برادی کاردی) و زخم های گوارشی (به علت خطر افزایش ترشحات معدی)‌

اقدامات احتیاطی ویژه برای افراد تزریق کننده:

نئوستیگمین یک مهار کننده کولین استراز است.

اگر پزشک به شما توصیه کرده با مواد آنتی کولین استراز کار نکنید از تماس با این محصول خودداری کنید.

نئوستیگمین، پروپیلن گلیکول و استرهای پاراآمینوبنزوئیک اسید ممکن است باعث واکنش های آلرژیک شوند.

افراد با سابقه حساسیت به نئوستیگمین یا هر یک از اکسپیانت ها از تماس با این محصول اجتناب کنند.

این دارو نباید توسط زنان باردار تزریق شود.

در موارد تزریق تصادفی به خود عوارض جانبی زیر ممکن است رخ دهد: میوز، مشکلات گوارشی (تهوع، اسهال و استفراغ )، گرفتگی عضلانی یا فاسیکولاسیون. در این حالت با بروشور یا برچسب دارو سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

مصرف بیش از اندازه:

در صورت مصرف بیش از اندازه علایم بالینی اصلی ضعف عضلانی قابل توجه، استفراغ، کولیک، اسهال، میوز، تنگی نفس ،برادی کاردی، افت فشارخون و اسپاسم برونش ها هستند. مرگ به علت اختلال تنفسی رخ می دهد. در صورت اوردوز می توان از آتروپین برای برگرداندن اثرات موسکارینی نئوستیگمین استفاده کرد.

دوره پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، در جعبه اصلی و دور از نور نگهداری شود.

پس از اولین استفاده، به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

 

فروش بدون نسخه دامپزشک ممنوع است.