مگا فلور® | ®MEGA FLOR


فلورفنیکل 45% | Florfenicol 45%

مگا فلور® | ®MEGA FLOR
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر مگا فلور® | ®MEGA FLOR تزریقی حاوی 450 میلی گرم فلورفنیکل می باشد.‌

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک باکتریوستات سنتتیک با طیف اثر گسترده علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از حیوانات اهلی می باشد . فلورفنیکل با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئین باکتری اثر خود را اعمال می کند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که فلورفنیکل علیه پاتوژن های ایجاد کننده بیماری تنفسی گاوها (BRD) نظیر مانهیمیا همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی اثر باکتریوسیدی دارد.

موارد مصرف:

مگا فلور® | ®MEGA FLOR برای پیشگیری و درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی استفاده می شود. باید قبل از تجویز جهت پیشگیری، وجود بیماری تنفسی (BRD) در گله تایید گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

– تزریقی زیر پوستی:

با دوز 40 میلی گرم فلورفنیکل برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با 4 میلی لیتر به ازای هر 45 گیلوگرم وزن بدن بصورت تک دوز توصیه می شود.

– تزریق عضلانی:

با دوز 20 میلی گرم فلورفنیکل برای هر کیلو گرم وزن بدن که برابر است با 2 میلی لیتر به ازای هر 45 کیلو گرم وزن بدن بصورت دو بار تزریق به فاصله 48 ساعت توصیه می شود.

تزریق فقط باید در ناحیه گردن انجام گیرد.

بیشتر از 10 میلی لیتر در ناحیه تزریق نشود.

به منظور اطمینان از تزریق دوز صحیح دارو ، وزن بدن دام تا حدامکان درست تخمین زده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت در تزریق زیرپوستی (با دوز 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) : 64 روز‌

گوشت در تزریق عضلانی (با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) : 37 روز بعد از آخرین تزریق

موارد منع مصرف:

در گاو نر مورد استفاده در تولید مثل، مصرف نشود.

در گاوهای شیروار که شیر آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود.

مصرف فلورفنیکل در حیواناتی که قبلا ًبه فلورفنیکل افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.

عوارض جانبی:

ممکن است کاهش مصرف خوراک و کاهش موقت قوام مدفوع در طول دوره درمان رخ دهد. این علائم بلافاصله پس از قطع درمان بطور کامل بهبود می یابند.

تزریق محصول در حداکثر حجم تزریق در یک محل ( 10 میلی لیتر) ممکن است باعث بی حسی موضعی موقت و التهاب بالینی قابل مشاهده در محل تزریق گردد. بی حسی موضعی ممکن است برای چندین روز ادامه داشته باشد. تورم محل تزریق به مرور زمان کاهش می یابد که در تزریق زیرپوستی تا 61 روز و در تزریق عضلانی تا 37 روز ممکن است ادامه پیدا کند.

موارد احتیاط:

از تماس دارو با پوست، چشم و لباس ها جلوگیری شود.

در صورت تماس اتفاقی با چشم، به مدت 15 دقیقه با آب بشویید.

در صورت تماس با پوست با آب و صابون شسته شود.

در صورت تزریق ناگهانی به انسان، سریعاً به پزشک مراجعه شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

اثرات فلورفنیکل روی عملکرد تولید مثلی، آبستنی و شیرواری بررسی نشده است.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق نگهداری شود.

ظرف 28 روز پس از بازکردن ویال، دارو مصرف شود.