مکسی دایجسشن | Maxi Digestion


پودر درمان سوء هاضمه و اشتهاآور

مکسی دایجسشن | Maxi Digestion
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ‌ساشه 50، 100، 500 و 1000 گرمی‌

مشخصات محصول

ترکیب:

مکسی دایجسشن | Maxi Digestion

هر کیلو گرم از مکسی دایجسشن | Maxi Digestion حاوی:‌
پروپیونات سدیم 420  گرم
پروپیونات کلسیم 260  گرم
اکسید منیزیم 125  گرم
سولفات مس 0.7 گرم‌
سولفات کبالت 0.72  گرم
کلرید پتاسیم 5  گرم

مکانیسم اثر:

این ترکیب به طبیعی نمودن تعادل اسید و باز در محیط شکمبه کمک می نماید.

این امر اثر سودمندی بر روی تولید میکروفلور طبیعی شکمبه داشته و از این طریق سبب کمک به عمل هضم سلولز میگردد.

این فرآورده حاوی کوفاکتورهای ضروری جهت انجام عمل تخمیر میکروبی در شکمبه (سولفور، کلسیم، منیزیم، کبالت، مس) و ترکیبات قلیایی کننده (اکسید منیزیم) و همچنین محتوی سوبستراهای گلوکوژنیک (سدیم و کلسیم پروپیونات) می باشد.‌

موارد مصرف:

مکسی دایجسشن | Maxi Digestion برای طبیعی کردن فعالیت شکمبه در ناراحتی های گوارشی اولیه و ثانویه در نشخوارکنندگان کاربرد دارد. این ترکیب جهت درمان اختلالات گوارشی مانند مسمومیت غذایی، ناراحتی های گوارشی ناشی از تغییر شدید رژیم غذایی و اعمال جراحی و در استونمی اولیه و ثانویه در گاو، گوسفند، بز و شتر مورداستفاده قرار می گیرد. همچنین مکسی دایجسشن | Maxi Digestion به دنبال انجام عمل رومینوتومی کمک زیادی به تحریک فعالیت طبیعی شکمبه می نماید.‌

مقدار و نحوه مصرف:

یک بسته 100 گرمی پودر سوء هاضمه را با مقدار مناسبی آب آشامیدنی

(2 – 1)  لیتر مخلوط کرده و بوسیله بطری یا سوند مخصوص مری به دام خورانده شود.

گاو و شتر:  یک بسته 100 گرمی در روز

گوسفند و بز:   1/2   –  1/4    بسته 100  گرمی در روز

در صورت لزوم می توان پس از 24 ساعت درمان را تکرار نمود.‌

تداخل دارویی:

شناخته نشده است

موارد احتیاط:

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

در صورت استفاده بر طبق روش توصیه شده، اثرات جانبی ندارد.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک، دور از نور نگهداری شود.