موکولیت رویان ® | ®Mucolyt Rooyan


آمبروکسول هیدروکلراید 0.6% | Ambroxol hydrochloride 0.6%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

آمبروکسول هیدروکلراید 6 میلی گرم

مکانیسم اثر:

آمبروکسول یک خلط آور موکولیتیک (Mucolytic expectorant) است. آمبروکسول یک متابولیت فعال از برم هگزین است و عملکرد آن کاهش ویسکوزیته ترشحات مخاطی چسبنده از طریق قطعه قطعه کردن موکوپلی ساکاریدهای با زنجیره طولا‌نی است که منجر به ایجاد سرفه مرطوب می شود که ‌به خروج  ترشحات تنفسی موکوئیدی رقیق شده و به دنبال آن به پاکسازی و باز شدن برونشیول ها و آلوئول ها کمک می کند و در نهایت باعث کاهش تنگی نفس خواهد شد.

آمبروکسول باعث افزایش غلظت سایر داروهای مصرف شده در ترشحات برونشیالی می شود و بهبودی را تسریع می کند.

موارد مصرف:

آمبروکسول برای کمک به درمان التهاب نزله ای برونش و مجاری

تنفسی فوقانی در سگ استفاده می شود.‌

موارد خاص مصرف شامل موارد زیر است:

عفونت های قفسه ی سینه: برونکوپنومونی حاد و مزمن، رینیت کاتارال و در سرفه های پس از بهبودی ناشی از عوامل ویروسی

عفونت های رحمی: پیومتر و موکومتر

عفونت های چشمی: التهاب چرکی ملتحمه و هایپوپیون

مقدار و روش مصرف:

1 میلی لیتر از محلول 6/0 درصد آمبروکسول هیدروکلراید به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن (6/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) دو نوبت در روز، به صورت وریدی

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری کنید.

از یخ زدگی محافظت شود.

پس از اولین استفاده، به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.