موکوفری® | ®Mucufree


گایافنزین | Guaifenesin

موکوفری® | ®Mucufree
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی اتیلنی 250، 500، 1000 و 2000 میلی‌ لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

موکوفری® | ®Mucufree

هر میلی لیتر از محلول خوراکی موکوفری® | ®Mucufree حاوی 128 میلی گرم گایافنزین خالص می‌باشد.‌

مکانیسم اثر:

اثر خلط‌آوری گایافنزین از طریق افزایش حجم و کاهش چسبندگی ترشحات نای و نایژه‌ها اعمال می‌شود (موکولیتیک)‌‌.‌‌ گایافنزین می‌تواند سرفه را افزایش داده و خروج خلط را تسهیل نماید.‌

موکوفری® | ®Mucufree به سهولت از دستگاه گوارش جذب و به شکل متابولیت‌های غیرفعال از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود.‌

موارد مصرف:

موکوفری® | ®Mucufree به عنوان خلط‌آور برای درمان سرفه ناشی از احتقان در دستگاه تنفسی و عفونت‌های دستگاه تنفس مصرف می‌شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: 100‌ میلی‌لیتر از دارو برای هر 1000 کیلوگرم وزن زنده (به مدت 3 تا 5 روز) در آب آشامیدنی طیور (حدودا نیم لیتر درهزار لیتر آب آشامیدنی به صورت دائمی)‌

زمان پرهیز از مصرف:

3 روز قبل از کشتار ‌

تداخل دارویی:

دیده نشده است.‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.‌

نگهداری موکوفری® | ®Mucufree به مدت طولانی و در دمای کمتر از 4 درجه سلسیوس منجربه افت کیفیت دارو می‌شود.‌