موکسی نیل پلاس® | ®Moxinil Plus


موکسی دکتین + لوامیزول + آلبندازول + کبالت + سلنیوم | Moxidectin + Levamisole+ Albendazole + Cobalt + Selenium

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف پلی اتیلنی 100 ، 200 ، 250، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر از سوسپانسیون خوراکی حاوی 1 گرم موکسی دکتین، 40 گرم لوامیزول هیدروکلراید، 8/23 گرم آلبندازول، 56/0 گرم سلنیوم، 2/2 گرم کبالت می باشد.

مکانیسم اثر:

موکسی دکتین از نسل ماکروسیکلیک لاکتون ها و از خانواده میلبمایسین بوده  و بر طیف گسترده ای از انگل ها موثر است.

موکسی دکتین گیرنده های ‌GABA‌ و کانال های کلراید در انگل را مختل می کند. این دارو به طور خاص در محل اتصال پس سیناپسی برای ورود یون های کلراید، کانال های کلراید را  باز کرده و با ایجاد حالت استراحت برگشت ناپذیر، منجر به فلجی و در نهایت مرگ انگلی می شود. لوامیزول نیز ایزومر یک ضد کرم تترامیزول است و با مکانیسمی مشابه آگونیست های کولینرژیک با دپولاریزه کردن گانگلیون ها، باعث بلاک عصبی-عضلانی در انگل می شود. آلبندازول مانند سایر بنزیمیدازول ها با جلوگیری از اثر آنزیم فومارات ردوکتاز موجب توقف تولید ATP و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می گردد.‌ سلنیوم و کبالت از عناصر کم نیاز هستند که به عنوان مکمل تغذیه ای استفاده می شوند.

موارد مصرف:

این محصول برای پیشگیری و درمان آلودگی به مراحل بالغ و نابالغ انگل های داخلی مصرف می شود و تاثیر آن بر انگل ها در جدول زیر آورده شده است.

این محصول علیه کرم‌های گوارشی که نسبت به یکی یا هر دو خانواده‌ از ضد انگل های اورمکتین/میلبمایسین، بنزیمیدازول یا لوامیزول/مورانتل مقاومت دارند، موثر است.

طول مدت اثرگذاری و پیشگیری این محصول بر روی دو نوع انگل در جدول زیر آورده شده است.

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول باید به صورت خوراکی و با شربت خوران مناسب مصرف شود.

یک میلی لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن (2/0 میلی گرم موکسی دکتین، 8 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید، 76/4 میلی گرم آلبندازول، 11/0 میلی گرم سلنیوم و 44/0 میلی گرم کبالت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز

شیر: 35 روز‌

موارد منع مصرف‌:

همزمان با سایر کودها، یا فرآورده های حاوی سلنیوم استفاده نکنید و بدون مشورت با دامپزشک بیش از مقادیر تعیین شده مصرف نکنید.

توصیه های دارویی:

قبل از مصرف، ظرف محصول را به خوبی تکان دهید.

این محصول آماده مصرف با استفاده از شربت خوران استاندارد است.

یک راس دام باید قبل از درمان بعنوان نمونه وزن شود.

مقدار مصرف در هر گروه (میش، قوچ، بره) برحسب وزن بدن سنگین‌ترین دام تعیین شود.

کمتر از مقادیر توصیه شده مصرف نکنید.

اگر از نظر وزن بدن دام ها در هر گروه تفاوت زیادی وجود دارد، برای جلوگیری از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، بر اساس وزن بدن هر دام دارو تجویز شود.

دارو بوسیله شربت خوران باید پشت قاعده زبان خالی گردد تا وارد شکمبه شود.

کالیبره بودن شربت خوران باید به طور منظم بررسی گردد.

شربت خوران را بعد از استفاده بشویید.

‌3 برابر مقدار توصیه شده و یا بیشتر از آن می تواند علائم مسمومیت با لوامیزول را ایجاد کند، بنابراین وزن بدن دام را با دقت تخمین بزنید.

دام های دهیدراته ممکن است بیشتر مستعد مسمومیت باشند.

برای آبزیان بسیار سمی و برای مهره داران و بی مهرگان خشکی زی مضر است.

تداخل دارویی:

تداخل دارویی کشنده ممکن است بین مصرف لوامیزول و استفاده از حمام های حاوی ترکیبات ارگانوفسفره رخ دهد.

موارد احتیاط‌:

در صورت ریختن محصول در محیط، لباس محافظ مناسب بپوشید و از ورود مواد به منابع آبی جلوگیری کنید.

مواد ریخته شده را با مواد خنثی و پایدار جمع کنید و در ظروف مخصوص زباله قرار دهید. ناحیه را با آب بشویید و با مواد خنثی و پایدار جمع کنید.

زباله ها را به روش های بهداشتی معدوم کنید. ترجیحاً محصول را به روش های بهداشتی پس از استفاده دور بریزید و ظرف آن را بلافاصله سه مرتبه آبکشی و مایع شستشو را نیز به روش بهداشتی  دور بریزید. پس از مصرف محصول از ظرف آن به هیچ منظور دیگری استفاده نکنید.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان:

قبل از استفاده دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

بلع این محصول ممکن است مضر باشد. همچنین در صورت تماس با پوست ممکن است باعث تحریک پوست شود.

این محصول مشکوک به ایجاد نقص ژنتیکی است.

این محصول ممکن است بر باروری، جنین و کودکان شیرخوار آسیب رسان باشد.

این محصول ممکن است باعث آسیب ارگان های بدن شود.‌

از تنفس بخار محصول خودداری کنید.

لباس کار آلوده به محصول نباید از محل کار خارج شود.

در صورت لزوم از لوازم محافظتی استفاده کنید.

دستکش محافظ بپوشید.

لباس های آلوده را قبل از استفاده مجدد بشویید.

از تماس با این محصول در دوران بارداری و یا در دوران شیردهی خودداری کنید.

پس از تماس با این محصول دست ها را بشویید.

در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

در صورت تماس با پوست یا مو، لباس های آلوده را از تن درآورید و پوست و مو را با آب جاری بشویید.

در صورت بلع این محصول از تحریک فرد به استفراغ خودداری و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

درب محصول پس از مصرف به خوبی بسته شود.