موکسی جکت 1%® | ‌®Moxiject 1%


موکسی دکتین 1% | Moxidectin 1%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از محصول حاوی 10 میلی گرم موکسی دکتین می باشد.

مکانیسم اثر:

موکسی دکتین از نسل ماکروسیکلیک لاکتون ها و از خانواده میلبمایسین بوده و بر طیف گسترده ای از انگل های داخلی و خارجی موثر است.

موکسی دکتین گیرنده های ‌GABA‌ و کانال های کلراید را در انگل مختل می کند. این دارو به طور خاص در محل اتصال پس سیناپسی برای ورود یون های کلراید، کانال های کلراید را  باز کرده و با ایجاد حالت استراحت برگشت ناپذیر، منجر به فلجی و در نهایت مرگ انگلی می شود.

موارد مصرف:

جهت درمان و پیشگیری از جرب پسورپتس اویس:

درمان: دو تزریق به فاصله ده روز

پیشگیری: یک نوبت تزریق

موکسی دکتین 1% برای درمان و پیشگیری آلودگی های همزمان با کرم های گرد معده ای روده ای، کرم های گرد ریوی و لارو استروس اویس در گوسفند مصرف می شود. تاثیر موکسی دکتین بر انگل ها در جدول زیر آورده شده است.

 

 

موکسی دکتین ممکن است بر روی انگل همونکوس کنتورتوس مقاوم به بنزیمیدازول ها، آیورمکتین و دورامکتین موثر باشد.

این محصول تاثیر پایدار و محافظتی در آلودگی و ابتلای مجدد گوسفندان در برابر برخی انگل ها دارد. طول مدت تاثیر گذاری این محصول بر روی چند نوع انگل در جدول زیر آورده شده است.

 

 

مقدار و نحوه مصرف:

یک میلی لیتر به ازای هر50 کیلوگرم وزن بدن (2/0 میلی گرم موکسی دکتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بصورت زیرجلدی با سوزن گیج 18 با قطر 2/1 میلیمتر یا کمتر و طول 5/1 سانتی متر، در ناحیه گردن تزریق گردد. ‌هنگام درمان گروهی دام ها، فقط از سرنگ اتوماتیک استفاده کنید. برای درمان انفرادی در گوسفندان باید از سرنگی که بیشتر از 5/2 میلی لیتر نیست و به میزان 1/0 میلی لیتر کالیبره می شود، استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: 70 روز‌‌

شیر: مصرف آن در‌ ‌میش هایی که شیر‌ ‌آنها به مصرف انسان می رسد حتی در طی دوره خشکی، ممنوع است.

عوارض جانبی:

علائم ناشی از مصرف بیش از حد دارو با نحوه عملکرد موکسی‌ دکتین مطابقت دارد و به طور کلی در صورت مصرف کمتر از 10 برابر دوز توصیه شده، بروز نمی کند. ترشح فراوان بزاق به صورت گذرا، افسردگی، خواب آلودگی و عدم تعادل در طی 8 تا 12 ساعت پس از درمان در صورت مصرف بیش از حد دارو، آشکار می شوند. به طور کلی نیاز به هیچ گونه درمانی نبوده و علائم در طی 24 تا 48 ساعت برطرف می شوند. جهت بهبود علائم ناشی از مصرف بیش از حد دارو، پادزهر خاصی ندارد.

توصیه های دارویی:

برای تجویز دوز صحیح بهتر است دام ها را توزین نموده و دقت و صحت سرنگ نیز باید بررسی شود. چنانچه حیوانات به صورت گروهی درمان می‌شوند، بهتر است دام ها براساس وزن، گروه بندی شوند تا کمتر یا بیشتر از دوز مورد نیاز، دارو تجویز نگردد.‌‌

جهت پیشگیری از آلودگی به جرب باید یک نوبت تزریق در همه دام های گله انجام گیرد.‌

جهت درمان جرب، دو تزریق به فاصله ده روز و هر تزریق در هر نوبت باید در یک سمت از ناحیه گردن انجام گیرد. ‌

برای کنترل آلودگی به انگل در بره ها، اولین دوز در سن 4 تا 6 هفتگی و در صورت لزوم 6 هفته بعد تکرار شود. ‌

باید مقاومت به دارو در نظر گرفته و به همین منظور شمارش تخم‌های انگل هر از چند گاهی بررسی شود.

این دارو با سایر محصولات دارویی دامپزشکی مخلوط نشود.‌

با وجود مطالعات فراوان بر روی حیوانات آزمایشگاهی و گاو، عوارض جانبی در طی دوره آبستنی مشاهده نشده است.

موارد احتیاط:

در صورت تماس محصول با پوست و چشم، محل تماس با آب سالم شستشو شود.‌

بعد از استفاده حتماً دست‌ها را شستشو دهید.‌‌‌

در زمان استفاده، از کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن خودداری شود.

‌‌‌از تزریق اتفاقی به انسان جلوگیری شود.

در موارد تزریق اتفاقی به انسان درمان علامتی انجام گردد.‌

مانند سایر ماکروسیکلیک لاکتون ها، موکسی دکتین نیز به صورت بالقوه قادر به ایجاد عوارض جانبی در جانداران، غیر از گونه ی هدف است.‌

به علت سمیت موکسی دکتین برای آبزیان، حیوانات درمان شده با این دارو تا 11 روز نباید به منابع آبی که برای آبزیان استفاده می‌شود، دسترسی داشته ‌باشند. ‌

منابع آبی با این محصول آلوده نشود.

موارد منع مصرف:

در دام هایی که علیه گندیدگی سم واکسینه شدند، مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

‌در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

درپوش ویال بیش از 10 مرتبه سوراخ نگردد.

ویال دارو ظرف مدت 6 ماه بعد از اولین استفاده، مصرف شود.