مای کولی | Maycoli


جنتامایسین | Gentamicin

مای کولی | Maycoli
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Maymo
  • - بسته بندی :
  • ویال‌های 50 میلی لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

مای کولی | Maycoli

هر میلی لیتر حاوی 40 میلی گرم جنتامایسین (سولفات) ‌

مشخصات فارماکولوژیک:

آنتی‌بیوتیک باکتری‌کش آمینوگلیکوزیدی موثر برعلیه میکرب‌های گرم منفی شامل آنتروباکتر آئروژنز، کلبسیلا پنومونیه، پزودوموناس آئروژینوزا، اشریشیا کولی، سالمونلاها، شیگلاها و بعضی میکرب‌های گرم مثبت شامل ترپونما هیودیسانتریه، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک‌های بتاهمولیتیک‌

موارد مصرف:

گاو، گوسفند و بز: ورم پستان کلی فورمی، کلی باسیلوز و سالمونلوز گوساله‌ها. عفونت‌های ادراری تناسلی و عفونت‌های مجاری تنفسی

اسب: کلی باسیلوز و سالمونلوز در کره اسب‌ها، عفونت‌های ادراری تناسلی و عفونت‌های مجاری تنفسی

مقدار و نحوه مصرف:

گاو، گوسفند، بز و اسب: تزریق داخل عضله یا داخل رگ بصورت آهسته

گاو، گوسفند و بز: 1.2-0.5 میلی لیتر از دارو به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن هر 12-8 ساعت‌

گاو بالغ: 0.5 میلی لیتر دارو به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن یا 25 میلی لیتر دارو برای هر راس گاو بالغ هر 12-8 ساعت

اسب: 1-0.5 میلی لیتر دارو به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت به مدت 3 روز متوالی

موارد احتیاط:

مای کولی | Maycoli در حیوانات دارای سابقه حساسیت به این آنتی بیوتیک مصرف نشود

مای کولی | Maycoli همزمان با سایر آنتی بیوتیک‌های آمینو گلیکوزیدی یا باکتریواستاتیک تزریق نشود.

در صورت مصرف مقادیر زیاد یا به مدت طولانی می‌تواند دارای عوارض سمی کلیوی و گوارشی باشد.‌

مای کولی | Maycoli بیش از 7 روز مصرف نشود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء خوراکی گاو، گوسفند و بز: 60 روز‌

شیر: 2 روز

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود‌.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

تولید کننده:

شرکت داروسازی رویان دارو

تحت لیسانس کمپانی ‌MAYMO‌ اسپانیا‌